Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Screening och smittspårning av covid-19 inom kommunal vård och omsorg

Publicerad:

Den regionala rutinen Screening och smittspårning av covid-19 på kommunala korttidsboenden och särskilda boenden för äldre har reviderats och samtidigt bytt namn:

Screening och smittspårning av covid-19 inom kommunal vård och omsorg

Nyheter i den reviderade versionen är:

  • Screening omfattar nu korttidsboenden, särskilda boenden för äldre och LSS-boenden.
  • Smittspårning omfattar nu också LSS-boenden och personer i ordinärt boende med hemtjänst eller kommunal hemsjukvård.
  • Screeningprov tas endast vid ett tillfälle vid byte av vårdform.
  • Öppenvårdsbesök av olika slag föranleder inget behov av screening.
  • Personer med PCR-bekräftad covid-19-infektion senaste sex månaderna samt personer i växelvård behöver inte sättas i karantän.
  • Skrivningarna om samordningsansvarig vårdcentral/läkare har förtydligats.

Kontakt vid frågor:
covid-19@vgregion.se

Publicerad: