Uppdateringar av standardiserade vårdförlopp, SVF

Under 2018 har samtliga tidigare införda standardiserade vårdförlopp (SVF) setts över och vid behov uppdaterats – med undantag för dem som infördes eller reviderades under 2017 och där det inte framkommit att det finns behov av revidering. Landstingen har i uppgift att införa förändringarna från 1 januari 2019.

Läs mer om uppdateringarna på https://cancercentrum.se/vast/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/vardforlopp/vardforlopp-remiss

Kontakt vid frågor:
Linda Tedenbrant, projektledare SVF
linda.tedenbrant@rccvast.se

Senast uppdaterad: 2018-09-28 13:11