Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Utbetalning av introduktionsfinansiering för Xarelto (rivaroxaban) vid perifer artärsjukdom

Publicerad:

I juni 2019 fattade hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslut om ordnat införande med introduktionsfinansiering för läkemedlet Xarelto (rivaroxaban) vid indikationen perifer artärsjukdom:

HS 2019-00389

Införandet sker i enlighet med rekommendationerna i REKlistan: ”Till patienter med symptomgivande perifer artärsjukdom kan behandling med lågdos rivaroxaban (2,5 mg x 2) som tillägg till ASA övervägas”.

Insättning av behandlingen bör göras av, eller i samråd med, kärlkirurgisk enhet. Introduktionsfinansiering kommer att utgå till vårdcentralerna vid förskrivning inom primärvården.

Beslutet avsåg introduktionsfinansiering under perioden 2019-06 till och med 2021-06 med utbetalning två gånger per år via ersättningssystem för Vårdval Vårdcentral. Ersättning för kostnader från och med december 2020 till och med juni 2021 utbetalas i november, totalt 211 tkr för vårdcentralerna.

Därmed upphör introduktionsfinansiering för Xarelto. Patientgruppen identifieras via diagnoser i VEGA och kostnader för läkemedlen hämtas från Digitalis. Introduktionsfinansieringen avser hela förmånskostnaden för Xarelto tabletter 2,5 mg till patienter med perifer artärsjukdom (diagnoskoder I70.2 och I73.9).

Kontakt vid frågor:
Elfar Hrafn Árnason, koncernstab hälso- och sjukvård
elfar.arnason@vgregion.se
Tel: 0700-82 -31 54

Publicerad: