Ytterligare utbildningar på gång inom MI, MET och ÅP

Som ett led i arbetet med Regionuppdrag missbruk och beroende kommer KPH (Kunskapsstöd för Psykisk Hälsa) att under 2019 anordna ytterligare utbildningar inom MI (Motiverande intervju), MET (Motivational Enhancement Therapy) och ÅP (Återfallsprevention).

MI, MET och ÅP rekommenderas i Socialstyrelsens Nationella riktlinjer. Kurserna ges som uppdragsutbildning vid Psykologiska Institutionen, Göteborgs universitet och är kostnadsfria. Utbildningen bekostas av centrala medel. Kurserna vänder sig till all vård- och behandlingspersonal inom VG Primärvård och specialistpsykiatri.

 En MI-kurs kommer att starta i december, håll utkik efter inbjudan i Regionkalendern. Välkomna med ansökan!

Kontakt vid frågor:
Eva Hallberg
eva.k.hallberg@vgregion.se

Senast uppdaterad: 2018-10-31 11:54