Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Påminnelse: Extra satsning på utbildning inom stressrelaterad ohälsa

Vill du uppdatera dig på den senaste kunskapen inom stressrelaterad ohälsa? Under hösten 2018 och under 2019 görs en extra satsning på utbildning för primärvården.

 Följande utbildningar erbjuds:

  1. Seminariedag - Bedömning, behandling och återgång i arbete vid stressrelaterad ohälsa (Borås den 22 november) Fler tillfällen planeras under 2019. (Vårdcentral och Rehab)
  2. Handledarutbildning i regional modell för Stresskola (Göteborg 6 december) med uppföljande nätverksträffar. (Vårdcentral och Rehab)
  3. MINI-utbildning – strukturerad diagnostisk intervju  (Borås den 13 och 14 november) (Vårdcentral)

Utbildningarna är kostnadsfria - arrangemangen bekostas av centrala medel. Resor, arbetstid och lunch för deltagarna ingår inte. Eventuell kurslitteratur/manualer ingår inte heller, utan införskaffas av deltagarna själva. Vid uteblivande eller sent återbud (så att det inte går att ta in reserver), faktureras full kurskostnad.

Välkomna att anmäla er!        

Mer information om utbildningarna:

1. Seminariedag - Bedömning, behandling och återgång i arbete vid stressrelaterad ohälsa, Borås.
Dagen sker i samarbete med Institutet för stressmedicin (ISM) och riktar sig till dig som inom primärvården arbetar kliniskt med patienter ur målgruppen, till exempel läkare, rehabkoordinatorer, fysioterapeuter och sjuksköterskor.

 Syfte och mål med seminariedagen är att utifrån bästa tillgängliga kunskap öka medvetenheten kring bedömning, koordinering av insatser och behandling samt betydelsen av tidig arbetsgivarkontakt.

 Förmiddagen tar upp klassificering/diagnostisering, tidig upptäckt, förlopp, symtom, stressorer (exponering), samt vikten av tidig arbetsgivarekontakt. Eftermiddagen innehåller en workshop där man väljer mellan tre olika delar:

  • Stresskola
  • Läkaruppföljning med försäkringsmedicinsk fördjupning
  • Psykologisk behandling

Länk till anmälan (Regionkalendern) Borås 22 november

Kontakt vid frågor:
Erika Ekstrand Adolfsson
erika.ekstrand.adolfsson@vgregion.se 

 

2. Handledarutbildning i regional modell för Stresskola
Stresskolan har tagits fram av ISM för att skapa en enhetlig regional behandlingsmodell för patienter som lider av stressrelaterad ohälsa. Metoden har sin grund i evidensbaserad kunskap och ”best practice” och liknar till sitt upplägg skolor för patienter med andra diagnoser t.ex. smärta och artros.

Utbildningen vänder sig främst till leg. fysioterapeuter och/eller leg. arbetsterapeuter som arbetar med patienter med stressrelaterad ohälsa. Målsättningen är att deltagarna efter genomgången utbildning kommer att kunna starta egna Stresskolor. 

För att stödja implementering av behandlingsmodell med Stresskola kommer även nätverksträffar att erbjudas för dem som genomgått handledarutbildningen

Länk till anmälan (Regionkalendern) Göteborg 6 december

Kontakt vid frågor:
Erika Ekstrand Adolfsson
erika.ekstrand.adolfsson@vgregion.se 

 

3. Utbildning i MINI - strukturerad intervju som komplement vid diagnostik av ångest och depression
Utbildningen är en dag och innefattar genomgång av modulerna i den strukturerade intervjun MINI i relation till diagnoskriterierna i DSM-5. Praktisk tillämpning genom rollspel. Diskussion kring tillämpningen av MINI i den egna verksamheten.

Länk till anmälan (Regionkalendern) Borås 13 november
Länk till anmälan (Regionkalendern) Borås 14 november

Kontakt vid frågor om anmälan:
Erika Ekstrand Adolfsson
erika.ekstrand.adolfsson@vgregion.se                            

Kontakt vid frågor om dagen:
Elna Persson
elna.persson@vgregion.se

Senast uppdaterad: 2018-12-31 00:04