Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Kostnadsfri introduktionsutbildning för arbetet med barn och ungas psykiska hälsa

Publicerad:

Inbjudan till personal på vårdcentral för att komma igång med att arbeta med psykisk hälsa för barn och ungdomar – i första hand för psykolog, psykoterapeut, socionom och andra som möter barn och ungdomar i sitt arbete.

Den 15–16 maj hålls en utbildning i att göra bedömning, kartläggning och tidiga insatser av psykisk ohälsa hos barn och ungdomar i primärvården.

Under utbildningen kommer vi att gå igenom hur man bedömer psykisk ohälsa hos barn och unga:

  • Vad är en sjukdom och vad är naturliga reaktioner och beteenden?
  • Vilka är de vanligaste psykiska sjukdomarna som börjar i unga år och vilka är vanligast vid vilka åldrar?
  • Hur tar man en bra anamnes med hela familjen i rummet och hur värderar man både barnet, ungdomens och de vuxnas beskrivning av mående och funktionalitet?
  • Hur gör man suicidriskbedömningar på bra sätt och vilken information är viktig att ge redan vid första mötet?

Målen med utbildningen är ökad kunskap om kartläggning och bedömning av psykisk ohälsa hos barn och unga samt förbättrad kompetens avseende själmordsriskbedömning och tidiga insatser till målgruppen.

Utbildningen är gratis och vänder sig till psykolog, psykoterapeut, socionom och andra som möter barn och ungdomar i sitt arbete på vårdcentral.

Om det blir fler sökande än platser prioriteras vårdcentraler med tilläggsuppdrag och vårdcentraler med sattelituppdrag. Övriga erbjuds plats på kommande utbildning med beräknad start före eller strax efter sommaren.

Platsen är Göteborgs Stadsmuseum, Norra Hamngatan 12, Göteborg

Inbjudan med länk till anmälan

Kontakt vid frågor:
Evelina Stranne
Kunskapsstöd för psykisk hälsa
Evelina.stranne@vgregion.se

Publicerad: