Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Kurs i ADOS för psykologer

Kursen äger rum 18 – 20 september 2019 och inbjudan kommer senare.

Kursbeskrivning:
ADOS-2 är ett standardiserat instrument för direktobservation och bedömning av socialt samspel, verbal och icke-verbal kommunikation samt stereotypa, repetitiva beteenden.

Direktobservationen är en del i den diagnostiska bedömningen av AST.

Det finns fem ADOS-2-moduler som gör det möjligt att undersöka personer i olika åldrar och med olika utvecklingsnivåer. Knattemodulen är avsedd för barn mellan 12 och 30 månader med begränsat ordförråd. Modul 1 lämpar sig för barn från 31 månader som ännu inte börjat prata eller som bara använder ett-ords-fraser medan modul 2 används för barn som använder fraser med tre ord eller mer. Modul 3 och 4 vänder sig till äldre barn, ungdomar och vuxna med flytande språk.

Behörighetskrav:

  • Legitimerad psykolog
  • PTP-psykolog under handledning av ADOS-2-erfaren legitimerad psykolog. Var god uppge handledares namn och e-post i anmälan.
  • Goda kunskaper om utvecklingspsykologi
  • Goda kunskaper om AST och andra utvecklingsavvikelser
  • Minst 6 månaders erfarenhet av kliniskt utredningsarbete avseende AST och andra neuropsykiatriska tillstånd. Vid PTP- tjänstgöring gäller att vid kursens början ha deltagit i minst tio neuropsykiatriska utredningar varav 4-5 ska ha innefattat frågeställning om AST.
  • Genomgångna förberedande uppgifter innan kurstillfället (separat utskick sker vid antagning).

Kontakt vid frågor:
Eva Hallberg, regionutvecklare Kunskapsstöd för psykisk hälsa
eva.k.hallberg@vgregion.se

Senast uppdaterad: 2019-09-30 00:04