Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Ordnat införande av FreeStyle Libre

Den 12 juni beslutade hälso- och sjukvårdsstyrelsen om ordnat införande etapp 2 2018 och introduktionsfinansiering för FreeStyle Libre till patienter med diabetes typ 2 som har återkommande allvarliga hypoglykemier, trots ansträngningar att anpassa insulindoserna.

Introduktionsfinansiering utgår med 5 500 kr/mätare med ett ersättningstak för hela primärvården på högst 4,1 mnkr/år under två år, 2018-10-01 till 2020-09-30. Ersättningen baseras på förskrivningsstatistik från Sesam LMN.

Den första utbetalningen till vårdcentralerna planeras till januari 2019. Därefter sker utbetalning två gånger per år (januari och september) via ordinarie ersättningssystem. Under höstens utbildningar riktade till primärvården kommer även rekommendation om FreeStyle Libre tas upp.

Kontakt vid frågor:
Anna Wallman
anna.wallman@vgregion.se

Senast uppdaterad: 2019-09-30 00:04