Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Otydligt adresserade remisser till Barnmedicin på SU kommer att returneras

Information från Barnmedicin, Sahlgrenska Universitetssjukhuset:

Vissa remisser som kommer till Barnmedicin från remittenter utanför barnsjukhuset har en otydlig mottagare. Det kan gälla remisser ställda till enheter som inte finns på Barnmedicin, eller remisser där mottagande enhet inte anges. Denna otydlighet medför förlängda väntetider för de patienter som berörs, eftersom det behöver utredas vart remissen ska skickas. En åtgärd behövs för att bättre och snabbare hjälpa patienter till rätt mottagning.

Åtgärd
Remisser från andra vårdgivare (egenremisser undantagna) som inkommer till Barnmedicin ska vara ställda till någon av följande mottagande enheter för att accepteras: 

 • Endokrinmottagning barn
 • Diabetesmottagning barn
 • Obesitascentrum (Runda Barn)
 • Allergi- och lungmottagning barn
 • Cystisk fibrosmottagning barn
 • Dietistenhet barn
 • Mag-tarm-lever-mottagningen
 • Infektionsmottagning barn
 • Metabolmottagning barn
 • Hemagiommottagningen barn
 • Immunologi/reumatologi mottagning barn
 • Urinvägsmottagning barn

Remisser som inte adresseras till någon av ovanstående mottagare kommer att återsändas till remittenten för korrekt adressering.

Informationsbrev från verksamhetschef

Kontakt vid frågor:
Marie Hallman, vårdenhetschef, SU
marie.christine.hallman@vgregion.se

Senast uppdaterad: 2019-10-31 00:04