Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Registrering av distanskontakter

Det har inom VGR länge funnits ett behov av att på ett tydligare sätt skilja ut distanskontakter där innehållet motsvarar kvalificerad hälso- och sjukvård respektive där innehållet är av mer administrativ karaktär. Detta bland annat för att säkerställa att statistik över distanskontakter ska vara jämförbar på en nationell nivå.

Kvalificerad hälso- och sjukvård innebär att hälso- och sjukvårdspersonal gör en medicinsk bedömning och fattar beslut om behandling, vilket är av en helt annan dignitetsgrad än att man enbart lämnar ut uppgifter om exempelvis öppettider till patienten. I och med de nya registreringsrutinerna går den skillnaden numera att utläsa ur statistiken.

De nya digitala vårdtjänsterna har samtidigt ställt krav på nya behov av att skilja ut vilken typ av distanskontakt som förekommit, där det med de nya registreringsrutinerna numera går att se om det exempelvis är videomöte med ljud och bild eller chattfunktion som är kommunikationsvägen mellan hälso- och sjukvårdspersonal och patient.

Kontakt vid frågor:
Nina Bonnedahl
Enhetschef Regional Vårdanalys
nina.bonnedahl@vgregion.se

Senast uppdaterad: 2020-01-24 13:13