Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

RMR Bensodiazepiner och bensodiazepinanaloger – in- och utsättning

Denna riktlinje fastställdes i mars 2018 och finns publicerad på Vårdgivarwebben:
Länk till dokumentet

I riktlinjen finns råd och anvisningar för hur vårdgivaren lämpligen går tillväga vid en nedtrappning. Bland annat rekommenderas att patienten under nedtrappningsfasen bör erbju­das stödjande samtal regelbundet för att hitta strategier för att hantera utsättningssymtom som till exempel stress, ångest, sömnsvårigheter och spänningstillstånd samt ge råd om fysisk aktivitet. Sjuksköterska med kunskap om nedtrappning kan hålla i stöd­samtalen.

Vidare framgår att uppföljning ska erbjudas under sex månader efter avslutad nedtrappning/utsättning av BDZ och BDZa, med möjlighet till flera avstämningar i första hand med sjuksköterska som hållit i stöd­samtalen. 

Stöd till vårdcentralerna
För att stödja vårdcentralerna att komma igång med ett mera aktivt förhållningssätt under nedtrappningar finns sjuksköterska Gunilla Dalenbäck och inom kort en ytterligare kollega på plats inom Kunskapsstöd för psykisk hälsa för att hjälpa er med metodstöd och råd vid nedtrappning.

Gunilla nås via telefon 0722-42 41 79 eller via e-post gunilla.dalenback@vgregion.se

Senast uppdaterad: 2019-09-30 00:04