Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Tilläggsuppdrag eller satellitmottagning för unga med psykisk ohälsa - fler vårdcentraler sökes!

Var med i regionens utvecklingsarbete första linjens vård för barn och unga med psykisk ohälsa i primärvården. Aktuellt just nu: ansökan om att få tilläggsuppdrag eller att bli satellitmottagning – fler vårdcentraler sökes!

Som en del i Västra Götalandsregionens utvecklingsarbete för att möta utmaningarna kring barn och ungas psykiska hälsa pågår just nu ett pilotprojekt där utvalda vårdcentraler har ett tilläggsuppdrag att utöver ordinarie verksamhet särskilt ta hand om barn och unga i åldrarna 6–18 år. Målsättningen är att hitta en modell i regionen för att därefter kunna fatta beslut om ett eventuellt breddinförande.

Nästa steg i utvecklingsarbetet är att utöka med ytterligare fem vårdcentraler med tilläggsuppdrag, så kallade noder, samt att införa satellitmottagningar som samarbetar med noderna/vårdcentralerna kring insatser till unga med psykisk ohälsa. 

Vill du veta mer? Välkommen på informationsmöte den 26 november kl. 14.00 – 16.30 på Hotell Scandic Europa, Göteborg. Anmälan via Regionkalendern

Läs mer om projektet Ungas psykiska hälsa

Är din vårdcentral intresserad av att bli satellitmottagning eller ha ett tilläggsuppdrag?
Läs mer vad det innebär att ha ett tilläggsuppdrag/vara nod och att vara satellitmottagning:

Att bli vårdcentral med tilläggsuppdrag

Att bli satellitmottagning

Vill du/ni bli en satellitmottagning eller nod, fyll i och skicka in ansökningsformulär:

Ansökningsformulär Tilläggsuppdrag för vårdcentraler Ungas psykiska hälsa

Ansökningsformulär Satellitmottagning Ungas psykiska hälsa

Sista ansökningsdatum för nod/tilläggsuppdrag är 30 november, medan en anmälan om att bli satellitmottagning kan lämnas in till och med att alla nuvarande noder har fyllt sin respektive kvot för antal satellitmottagningar.

Kontakt vid frågor:
Zophia Mellgren, Kunskapsstöd för psykisk hälsa i VGR
zophia.mellgren@vgregion.se

Senast uppdaterad: 2019-10-31 00:04