Uppgifter inför höstens primärvårdsmätning

Under oktober månad äger höstens primärvårdsmätning (telefontillgänglighet och läkarbesök) rum. Rapporteringsformulären stänger i november.

Inför mätningen önskar supporten för primärvårdens väntetidssystem information från er om eventuella justeringar i rapportörskapet. Vi är tacksamma om ni kan skicka informationen så snart som möjligt (dock senast den 30:e september), till hans.nyman@vgregion.se så vidarebefordras den till supporten.

Informationen ska innehålla: Namn på rapportören, vårdcentral som avses inklusive regi (privat eller offentlig), telefonnummer och inte minst e-postadress.

SKL planerar ett utskick till alla rapportörer den 1 eller 2 oktober.

Höstens mätning är den sista enligt den nuvarande vårdgarantin om sju dagar för allmänläkarbesök vid ett nytt hälsoproblem. I maj 2018 beslutade riksdagen om en ny och förändrad vårdgaranti för primärvården. Den nya vårdgarantin träder i kraft den 1 januari 2019. Hur den ska hanteras och redovisas (utifrån mätningen) kan vi inte lämna besked om i nuläget.

Kontakt vid frågor:
Hans Nyman
hans.nyman@vgregion.se 

Senast uppdaterad: 2018-11-25 00:04