Vårdgivarnytt - Vårdval Vårdcentral 2018-03-08

Nyhetsbrevet innehåller:

 • Rekommendationer från NT-rådet gällande insulinpumpar och glukosmätning
 • Råd gällande hälsoundersökning har uppdaterats
 • Information om datainsamling från verksamheterna
 • Information om nya PTP-tjänster och om VFU för psykologkandidater
 • Beslutstöd för vård vid övervikt och fetma har uppdaterats
 • Ny remissadress till flera av SU:s verksamhetsområden
 • Byte av telefonnummer för distansmöte via Skype
 • Presentation av verktyg för egenkontroll gällande vårdhygienisk standard
 • Inbjudan: Konferens – Hur svårt kan det vara?
 • Inbjudan: Regionalt seminarium om nya nationella riktlinjer för endometrios, epilepsi och psoriasis
 • Rapport från konferensen Spelproblem i fokus

Bilagor:

Nyhetsbrev NT-rek FreeStyle Libre och hybridpumpar

Brev ang regionala barnuppdraget

Inbjudan verktyg Vårdhygien

Konferens Hur svårt kan det vara

Inbjudan seminarium endometrios epilepsi psoriasis

Rapport Spelproblem i fokus


Senast uppdaterad: 2018-03-08 07:45