Vårdgivarnytt - Vårdval Vårdcentral 2018-04-19

Nyhetsbrevet innehåller:

  • Skövdedepån tar över leveransen av inkontinensprodukter
  • Tillämpningsanvisning tillkommande ersättning för extern mellanliggande provtagning
  • Ordnat införande av empagliflozin till patienter med diabetes typ 2 och etablerad hjärt-, kärlsjukdom
  • Retroaktiva/justerade otrohetsavdrag gällande digitala kontakter som utbetalas i april
  • Retroaktiva/justerade ersättningar gällande SIP och Externa mellanliggande provtagningar som utbetalas i april
  • Ersättning Mobil hemsjukvårdsläkare
  • Uppdaterade medicinska riktlinjer: Ansvarsfördelning mellan allmänmedicin
    och gynekologi och Venesectio på vårdcentral
  • Uppdaterad sida för information gällande asylsökande med flera
  • Slutversion av årsredovisningen med data från projektdatabasen FoU i VGR
  • Spara datumet: Primärvårdsdagen, 3 oktober
  •  Inbjudan - seminarium om nya nationella riktlinjer för endometrios, epilepsi och psoriasis
  • Karin Angantyr ny regional studierektor för PTP-psykologer

Bilagor:

Inbjudan seminarium riktlinjer endometrios epilepsi psoriasis 2018-05-14

Senast uppdaterad: 2018-04-18 13:41