Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Vårdgivarnytt - Vårdval Vårdcentral 2018-05-03

Publicerad:

Nyhetsbrevet innehåller:

 • Information från Smittskydd Västra Götaland med anledning av mässlingsfall
 • Vårdsamordnare psykisk ohälsa i primärvård breddinförs under 2019
 • Påminnelse: Ny remissadress till flera av SU:s verksamhetsområden
 • Retroaktiv ersättning Externa mellanliggande provtagningar och Samordnad individuell plan (SIP) för februari
 • Möjlighet att ladda upp nya A-filer för att justera ersättningen för Externa mellanliggande provtagningar och Samordnad individuell plan (SIP)  
 • Fler intyg till Försäkringskassan digitaliseras efter sommaren
 • Ny regional KVÅ-kod: UX252 - Vaccin: rotavirus
 • Ny regional KVÅ-kod: UX260 - Hembesök vid 8 månaders ålder
 • Inbjudan: Regional utvecklingsdag – tema suicidalitet
 • Påminnelse: Konferens - Digitalisering i praktiken inom vård och omsorg
 • Platser kvar till utbildningar i MET och ÅP
 • Vårdhygien uppmärksammar Handhygienens dag 5 maj
 • Fysisk aktivitet på recept ger effekt visar ny rapport
 • Vårdcentralens patienter ger kunskap som kan spara liv
 • Aktuell cancerforskning i västra sjukvårdsregionen
 • Vägledning för bäckenrehabilitering på remiss

Bilagor:

Information till vårdpersonal 20180502

Beslut ny regional KVÅ-kod UX252 Vaccin rotavirus

Beslut ny regional KVÅ-kod UX260 Hembesök vid 8 månaders ålder

Regional utvecklingsdag Tema Suicidalitet 2018-05-30

Konferens Digitalisering i praktiken

Publicerad: