Vårdgivarnytt - Vårdval Vårdcentral 2018-05-17

Nyhetsbrevet innehåller:

  • Registrering av digitala vårdkontakter- ny tillämpningsanvisning
  • Implementering av regional medicinsk riktlinje Svårläkta sår – handläggning
  • KiVadmin får nytt ”ansikte”
  • Patientinformation om gratis MPR-vaccin
  • Inbjudan: Grundkurs RUDAS – ett mångkulturellt kognitivt test
  • Vårdförlopp för tjock- och ändtarmscancer på remiss
  • Rapport: Trots många studier finns stora luckor i kunskapen om endometrios

 Bilagor:

Implementering av RMR Svårläkta sår

Inbjudan RUDAS HT 2018

Tillämpningsanvisning Vårdval Vårdcentral registrering av distanskontakter

Senast uppdaterad: 2018-05-17 11:02