Vårdgivarnytt - Vårdval Vårdcentral 2018-06-14

Nyhetsbrevet innehåller:

  • Problem med leveranser av SITHS-kort
  • Externa mellanliggande provtagningar
  • Välkomna till Primärvårdsdagen 2018!
  • Viktlista 2019
  • Förskrivning av nutritionsprodukter/livsmedel till barn och ungdomar
  • Ny patientinformation från Primärvårdens regionala kvalitetsregister, QregPv
  • Inbjudan: Välkomna till höstens regionala utbildningar!
  • Inbjudan: Utbildning om Etik och mänskliga rättigheter i folkhälsoarbete, vård och omsorg
  • Lätt att göra rätt - förhindra smitta på bästa sätt i sommar!
  • Smittskyddsinformation för primärvården

Bilagor:

Inbjudan Primärvårdsdagen VGR 3 okt

Viktlista 2019

Information fran vårdcentral om registrering i QregPV

Lättläst information om registrering i QregPV


Senast uppdaterad: 2018-06-14 12:41