Vårdgivarnytt - Vårdval Vårdcentral 2018-10-18

Nyhetsbrevet innehåller:

  • Utbildning RMR Svårläkta sår - Vad gör du som läkare när sköterskan frågar om ännu ett sår som inte blir bättre?
  • Ändrade öppettider och bokningssätt hos Punktionscytologiska mottagningen på SU
  • Förändringar avseende avgifter för allmän hälsoundersökning, taxor för intyg och omkostnadsbelopp
  • Utbildningsfilmer - lär dig mer om astma, KOL och hjärtsjukvård
  • Backa Osteoporosmottagning kompletterar befintlig osteoporosvård
  • Inbjudan: Forum Sexuell hälsa - Att uppmärksamma och behandla smärta
  • Primärvårdsdagen VGR 2018 – tack till alla deltagare!
Senast uppdaterad: 2018-10-18 11:13