Vårdgivarnytt - Vårdval Vårdcentral 2018-11-28

Nyhetsbrevet innehåller:

  • Uppföljnings- och kvalitetsindikatorer 2019
  • Förtydliganden vid upprättande av Samordnad individuell plan (SIP)
  • Påminnelse: Ny utbildning för vårdsamordnare psykisk ohälsa våren 2019
  • Utbildning: TENS och smärtlindring
  • Utbildningar: ABC – Alla barn i centrum och IPT – Interpersonell Psykoterapi
Senast uppdaterad: 2018-11-28 14:26