Vårdgivarnytt - VG Primärvård 2017-04-20

Nyhetsbrevet innehåller:

 • Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd har upphandlat vårdtjänst inom specialiserad öppenvård
 • Fel avdrag gällande dosläkemedel
 • Förtydligande gällande rehabenheternas e-tjänster på 1177
 • Regional Medicinsk Riktlinje – Könsdysfori, utredning och behandling
 • Regional Medicinsk Riktlinje – Ansvarsfördelning mellan allmänmedicin och urologi i handläggning av LUTS
 • Regional Medicinsk riktlinje - Utredning vid misstänkt bröstcancer
 • Information och rapport om förstudie sprututbytesprogram
 • Information om Journal via nätet
 • Så ser de nya frikorten ut
 • Information om patientens gula högkostnadskort
 • Utbildningsdagar för allmänläkare om nya Standardiserade vårdförlopp
 • Primärvårdsdag flyttas till hösten

Bilagor:

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:17