Vårdgivarnytt - VG Primärvård 2017-05-04

Nyhetsbrevet innehåller:

  • Handbok i palliativ vård
  • Kurs i forskningsmetodik för personer i ledande ställning
  • RMR överföring av medicinsk vård från Barn- och ungdomshabiliteringen till vuxensjukvården
  • Tillfällig möjlighet: Remittering till Psykiatrimottagning utmattningssyndrom (PMU) direkt från primärvården
  • Utbildningar och kurser inom området psykisk hälsa HT 2017
  • Högtryck på mottagningen – Hur får vi till en effektiv blodtrycksbehandling?
  • Hjälp med provtagning för delstudie i SCAPIS – sköldkörtelpåverkan av röntgenkontrastmedel?
  • Nya vårdgivare inom Vårdval Rehab

 Bilagor:

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:17