Vårdgivarnytt - VG Primärvård 2017-06-15

Nyhetsbrevet innehåller:

  • Reviderad Krav- och kvalitetsbok 2018 för Vårdval Vårdcentral
  • Ersättning för merkostnad vid restnotering av avtalsvara läkemedel
  • Cancerpreventionsplan för Västra sjukvårdsregionen
  • Uppdatering av CNI-data (för beräkning av ersättning avseende socioekonomi)
  • Överenskommelse för att säkra vårdkedja Primärvård och Psykiatri
  • Nytt regelverk om utredning och anmälan av vårdskador
  • Utbildning: Utvecklingspsykologi och utvecklingspsykopatologi 7,5 HP
  • Extra insatser för rehabilitering vid sjukskrivning via forskningsanslag från Forte
  • Inbjudan att delta i pilotprojekt för PrimärvårdsKvalitet - steg två
  • Utökning av pilotprojektet Ungas psykiska hälsa på vårdcentral

Bilagor:

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:18