Vårdgivarnytt - VG Primärvård 2017-09-07

Nyhetsbrevet innehåller:

  • Utskrivna vårdvalsblanketter som inte leder till vårdval
  • Information om utbetalning av tidsbegränsad förstärkning implementering RMR PTSD
  • Ansök om ersättning för utveckling av patientutbildning i samverkan mellan vårdvalen
  • Tidig diagnos och smittspårning viktigt för att stoppa spridning av gonorré
  • Inbjudan till smittskyddsutbildning för Primärvården
  • Inbjudan: Se mig! – en dag om de små barnens rätt till hälsa och utveckling och deras föräldrars rätt till stöd
  • Förlängd ansökningstid för vårdcentraler i HSNN, HSNS och HSNÖ för att arbeta med tilläggsuppdrag Ungas psykiska hälsa

Bilagor:


Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:18