Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Vårdgivarnytt - VG primärvård 2017-09-21

Publicerad:

Nyhetsbrevet innehåller:

 • Vårdavtal tecknas med Smärthjälpen Sverige AB
 • Fungerande gynekologistol måste finnas på vårdcentralen
 • Nu startar införandet av eFrikort
 • Ny lag om stöd vid klagomål och Förändringar av Patientsäkerhetslagen
 • Översyn av patientavgifter
 • Ansökan om centralt delfinansierad PTP-psykolog och Information om verksamhetsförlagd utbildning (VFU) för psykologstudenter
 • OBS – Påminnelse: Utbildningsdag inom allmänmedicin: diabetes, palliativ medicin och dermatologi
 • Konferens – Somatisk sjukdom och psykisk ohälsa - helhetssyn för god och jämlik vård
 • Inbjudan - Introduktionskurs inom Specialistordningen för psykologer
 • Inbjudan - Informations- och erfarenhetsträff om att ersätta fax av epikriser med NPÖ
 • Inbjudan – Regional FaR-dag 2017
 • En förälder blir till – ett arbete om bemötande och normer i barnhälsovården
 • Regional Medicinsk Riktlinje – Psykos - utredning och behandling
 • Regional Medicinsk Riktlinje – Psykos - tidig upptäckt och omhändertagande
 • Regional Medicinsk Riktlinje – Tillämpning av Nationellt vårdprogram för cervixcancerprevention
 • Regional Medicinsk Riktlinje – Tillämpning av Nationellt vårdprogram mantelcellslymfom
 • Regional Medicinsk Riktlinje – Tillämpning av Nationellt vårdprogram Aggressiva B-cellslymfom
 • Regional Medicinsk Riktlinje – Tillämpning av Nationellt vårdprogram Kronisk Lymfatisk Leukemi (KLL)

Bilagor:

Bilaga 1 Avgiftsförändringar 2018-01-01

Inbjudan Intro.utb Specialistpsykolog

Informationsträff fax epikriser-NPÖ

Inbjudan Regional FaR-dag 2017

RMR - Psykos utredning och behandling

RMR - Psykos tidig upptäckt och omhändertagande

Tillämpning av Nationellt vårdprogram för cervixcancerprevention

Regionala medicinska riktlinjer för Mantelcellslymfom

Regionala medicinska riktlinjer för Aggressiva B-cellslymfom

Regionala medicinska riktlinjer för Kronisk Lymfatisk Leukemi

Publicerad: