Vårdgivarnytt - VG Primärvård 2017-10-19

Nyhetsbrevet innehåller:

  • Fel i avdraget Besök annat landsting (Halland) i september
  • KVÅ-koder för upprättande av Samordnad individuell plan (SIP)
  • Central dietistenhet
  • Ny lag om samverkan vid utskrivning från slutenvården
  • Mobil närvård blir ordinarie verksamhet 2018
  • Sök medel från Innovationsfonden för att arbeta med din idé
  • Utbildningar inom området psykisk hälsa för primärvård och specialistpsykiatri
  • Utvecklingsdag för befintliga eller blivande kontaktsjuksköterskor
  • Processledare söks för samverkan mellan kommun och region kring äldre
  • Konferens: Den uppkopplade patienten

Bilagor:

Trygg effektiv utskivning - Nyhetsbrev 5

Utvecklingsdag kontaktsjuksköterskor

Intresseanmälan processledare TG Äldre


Senast uppdaterad: 2017-10-19 10:40