Vårdgivarnytt - VG Primärvård 2017-11-02

Nyhetsbrevet innehåller:

  • Stimulansmedel 2018 inom sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen
  • Ny vårdgivare för mödrahälsovården i Stenungsund och Tjörn
  • Inbjudan - Utbildnings- och informationsmöte om vårdhygien
  • Inbjudan – Utbildning om astma och KOL
  • Inbjudan – Utbildningsdag om medicinska perspektiv vid riskbruk, missbruk och beroende
  • Regional medicinsk riktlinje  –  OCD - Tvångssyndrom och relaterade syndrom (vuxna)

Bilagor:

Chefsinformation Vårdhygien

Inbjudan Astma och KOL

Regional utbildningsdag - Substans mot substans

RMR OCD - Tvångssyndrom och relaterade syndrom (vuxna)

Senast uppdaterad: 2017-11-02 10:01