Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Vävnadsinrättningen för ben i Västra Götalandsregionen

En vävnadsinrättning är en avdelning på ett sjukhus eller annan enhet där det sker bearbetning, konservering, förvaring eller distribution av mänskliga vävnader eller celler. Verksamheten kan också omfatta donation, tillvaratagande och kontroll av vävnader och celler. En vävnadsinrättning måste ha tillstånd från IVO att bedriva verksamhet.

Vävnadsinrättningen för ben i Västra Götalandsregionen ansvarar för donation och tillvaratagande av benvävnad från levande donatorer i regionen samt för inköp och distribution av senor och strukturella bengraft som donerats av avlidna donatorer.

Inom vävnadsinrättningen sker donation, tillvaratagande, kontroll, förvaring och distribution av donerad benvävnad från levande donatorer.  Personer som ska genomgå så kallad primär höftledsplastik tillfrågas om de vill donera lårbenshuvudet, som annars tas bort och kasseras, då höftleden under operationen ersätts med en protes. Benvävnaden kan sedan användas till exempel till att fästa en ny protes eller för att reparera defekter i ben som uppkommit i samband med en fraktur. Samtidigt stimulerar den donerade benvävnaden kroppen att återbilda eget ben.

Vävnadsinrättningen hanterar även strukturella benvävnader och senor som donerats av avlidna personer. Dessa används vid större bendefekter som uppstått vid trauma eller tumörsjukdom och kan ibland vara ett alternativ till en amputation. Senor används till rekonstruktion i knäleden vid komplicerade skador då patientens egna senor inte räcker till för att stabilisera knäleden.

Här finns vävnadsinrättningen
Vävnadsinrättningen är administrativt placerad vid Verksamhetsområde Ortopedi Sahlgrenska Universitetssjukhuset och har verksamhet vid följande sjukhus:

  • NU-sjukvården, Uddevalla
  • Södra Älvsborgs Sjukhus,Borås och Skene
  • Kungälvs Sjukhus
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU), Mölndal
  • Skaraborgs sjukhus, Lidköping
  • GHP Ortho Center, Göteborg

I Skene och vid Ortho Center sker endast tillvaratagande av benvävnad som skickas till Borås respektive SU/Mölndal för att godkännas för användning. Vid övriga enheter sker donation, tillvaratagande, förvaring och distribution av benvävnad.

Vävnadsinrättningens ansvar
Vävnadsinrättningen för ben i Västra Götalandsregionen har det centrala ansvaret för hanteringen av vävnader. Därför ansvarar vävnadsinrättningen inte bara för kvalitet och säkerhet för donatorer, donerade vävnader och mottagare av vävnader inom den egna verksamheten, utan för kvalitet och säkerhet vid donation, tillvaratagande, transport och användning av vävnader som görs av organisationer och enheter som vävnadsinrättningen samarbetar med.

Vävnadsinrättningen på intranätet
På VGR:s intranät Insidan finns verktyg för alla som arbetar inom verksamheten och behöver ha tillgång till information eller arbetsdokument:

Vävnadsinrättningen för ben i Västra Götalandsregionen
(nås enbart av dig med tillgång till VGR:s intranät) 

Kontakt

Anna Nilsdotter, verksamhetschef
E-post: anna.nilsdotter@vgregion.se
Tel: 070 - 082 56 05

Catherine Concaro, kvalitetssamordnare
E-post: catherine.concaro@vgregion.se
Tel: 070 - 020 60 44

Senast uppdaterad: 2022-01-27 11:47