Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Utlysning av fondmedel ur Emelle Fond till forskning om hjärt- och kärlsjukdomar

Emelle Fond vänder sig i första hand till yngre forskare som är verksamma i det geografiska området Göteborg och Södra Bohuslän. Fonden prioriterar särskilt doktorander och nydisputerade forskare som avser att etablera en egen forskningslinje. Sista ansökningsdag är 20 april 2020.

Anslag kan sökas både för grundvetenskapliga och kliniska projekt inom området, men för experimentella studier bör tydligt anges hur och när forskningen kan förväntas få klinisk betydelse. För projekt som tidigare erhållit stöd från fonden kan ny ansökan göras, om forskningen visar god progress.

Ansökan ska innehålla:         ’

  • Kortfattad projektbeskrivning (max 5 sidor).
  • Curriculum vitae med publikationslista och uppgift om aktuell anställning samt kontaktuppgifter (postadress, email-adress och telefonnummer).
  • För doktorander ska handledare anges.
  • Budget för sökta medel, inklusive redovisning av övriga erhållna och sökta anslag för projektet.
  • Intyg från prefekt/verksamhetschef om att lokaler disponeras för projektet.

Ansökan ställs till: Emelle Fond, Att: Sverker Jern, Klinisk fysiologi plan 1, Centralkliniken, Sahlgrenska universitetssjukhuset/Östra, 416 85 Göteborg.

Upplysningar lämnas av fondens ordförande Professor Sverker Jern (sverker.jern@gu.se).

Ansökan inlämnas i 1 original och 4 kopior och ska vara fonden tillhanda senast 20 april 2020. OBS Ofullständig ansökan tas ej upp till behandling.

Senast uppdaterad: 2020-03-11 15:23