Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Utlysning från Barncancerfonden av projektanslag inom medicinteknisk forskning

Publicerad:

Barncancerfonden utlyser projektanslag inom området medicinsk teknik för kliniker, teknikforskare och företag. Syftet är att belysa och lösa barnonkologiskt relevanta problem av medicinteknisk karaktär samt möjliggöra anpassning av befintlig medicinsk teknik till cancerdrabbade barn.

Ansökningar ska utgå från en tydlig medicinsk frågeställning och innehålla en beskrivning av projektets relevans för cancerdrabbade barn. Förslag på teknisk lösning ska också beskrivas. Barncancerfonden definierar medicinsk teknik som produkter med medicinsk anknytning undantaget läkemedel och bioteknik. Det kan exempelvis vara produkter inom strålning, ortopediska implantat, minimalinvasiv kirurgi, hjälpmedel för funktionshindrade, anpassning av analysmetoder, IT-stöd samt förbrukningsartiklar. Detta inkluderar även barnanpassad design av befintliga produkter för att underlätta behandling av barn. Trots definitionen av medicinsk teknik kan ansökningar i gränslandet mellan medicinsk teknik och bioteknik dock komma ifråga.

Inom utlysningen kan även ansökas om implementeringsprojekt. Sådana ansökningar ska syfta till att implementera en ny evidensbaserad vård- eller behandlingsmetod för barn med cancer i kliniken. Implementeringsprojekt kategoriseras i ansökningssystemet enligt den typ av projekt som ligger närmast (forskning, utveckling eller klinisk anpassning för barn).

Behöriga att söka är en konstellation av parter med minst en kliniker och minst en teknisk forskare. En av parterna är huvudsökande och övriga är medsökande. 

Projektmedel kan sökas för maximalt 3 år.

Ansökningsperioden stänger den 2 september 2021

Länk till mer information

Publicerad: