Strategiska studier

Strategiska studier är en satsning som syftar till att överbrygga kunskapsgap och erbjuda beslutsstöd för verksamhetschefer och andra beslutsfattare.

Det är studier som är strategiskt viktiga för vården inom områden där det finns kunskapsluckor och vetenskaplig evidens saknas.

Det kan vara studier om

  • läkemedel
  • medicintekniska produkter 
  • metoder inom medicin och diagnostik

Satsningen sker i samarbete mellan avdelningen för kunskapsstöd på Koncernkontoret, läkemedelsenheten vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Gothia Forum för klinisk forskning och Innovationsplattformen. En process har tagits fram för att regionen ska kunna initiera och stödja denna typ av studier.

Vill du veta mer eller har du en idé eller frågeställning för en studie, vänd dig till någon av våra kontaktpersoner eller fyll i formulär för nominering av studie (länk till VGRs intranät).

Christer Söderström

Telefonnummer
Gothia Forum

Anna Lindhé

Telefonnummer
Koncernstab hälso- och sjukvård, enhet kunskapsstöd för läkemedel och hjälpmedel

Holger Kraiczi

Överläkare
Telefonnummer
Klinisk farmakologi, SU