Läkemedelskommittén

Läkemedelskommittén är en rådgivande expertfunktion i läkemedelsfrågor. Läkemedelskommitténs arbete ska bidra till en säker, rationell och kostnadseffektiv läkemedelsanvändning.

Läkemedelskommittén utgör en kunskapsresurs för läkemedelsarbetet i regionen. I uppdraget ingår bland annat att:

 • utarbeta läkemedelsrekommendationer, terapiråd och regionala medicinska riktlinjer för läkemedel
 • med sin expertis medverka i:
  • utarbetande av regiongemensamma strategier för området
  • upphandling av läkemedel
  • uppföljning av läkemedelsanvändningen
  • värdering av läkemedel
  • bevakning och värdering av nationella kunskapsunderlag
  • bidra i arbetet med ordnat införande och ordnad utmönstring av nya läkemedel nationellt och regionalt
  • i övrigt fullgöra uppdrag som ges av hälso- och sjukvårdsdirektören

Läkemedelskommittén i Västra Götalandsregionen utgör kommitté enligt lagen (1996:1157) om läkemedelskommittéer.

Undergrupper till Läkemedelskommittén är regionala medicinska terapigrupper.

Ledamöter i Läkemedelskommittén

Regionala medicinska terapigrupper