Regionala patientprocesser

En patientprocess är en ordnad följd av aktiviteter som upprepas över tid för en grupp av patienter. Det regionala patientprocessarbetet syftar till att uppnå en säker, patientfokuserad, kunskapsbaserad, jämlik och effektiv vård i rätt tid med syfte att skapa värde för patienterna och bidra till effektivt utnyttjande av resurser.

De regionala patientprocesserna inriktar sig på stora patient grupper med samma diagnos, symtom eller behov. Följande kriterier ska vara uppfyllda;

  • Flera organisatoriska enheter berörs
  • Dåliga resultat och/eller oönskad variation, regionalt eller nationellt.
  • Hög incidens/prevalens.
  • Stor individnytta
  • Stor samhällsnytta

Beslutade Regionala patientprocesser

  • Fetma
  • Vuxna med förvärvad hjärnskada
  • Barn med förvärvad hjärnskada
  • Multitrauma
  • Stroke