Regionala medicinska och odontologiska sektorsråd

De regionala medicinska sektorsrådens uppgift är att tillföra sakkunskap till den politiska och administrativa ledningen i regionen.

Sektorsråden fungerar som ett forum för samråd och informationsutbyte dels inom respektive specialitet och dels mellan olika specialiteter. Sektorsrådens roll är rådgivande. De arbetar med särskilda uppdrag från hälso- och sjukvårdsdirektören. Ansvaret för driften av sjukvårdsverksamhet ligger odelat på vårdenheterna.

Sektorsråden arbetar kontinuerligt med att

  • Verka för gemensamma indikationer för diagnostik, behandling och uppföljning
  • Verka för gemensamma grunder för prioriteringar inom vården
  • Värdera nya och befintliga medicinska metoder
  • Initiera och godkänna förslag till regionala riktlinjer
  • Verka för ett välfungerande samarbete mellan specialistvård, primärvård och kommunal sjukvård

Akutsjukvårdsrådet
Ordförande: Kristina Bengtsson Linde, Kungälvs sjukhus, 442 83 Kungälv, kristina.h.bengtsson@vgregion.se  
Medicinsk rådgivare och koordinator: Lars Rydberg, Skaraborgs sjukhus, lars.rydberg@vgregion.se

Allmänmedicin
Ordförande: Margareta Berzén, Närhälsan, 422 50 Hisings Backa, margareta.berzen@vgregion.se
Medicinska rådgivare: Dragan Milusic, dragan.milusic@vgregion.se, Koncernkontoret, koncernstab hälso- och sjukvård

Anestesi/operation/intensivvård
Ordförande: Peter Dahm, SU/Mölndal, 431 80 Göteborg, peter.dahm@vgregion.se
Medicinsk rådgivare: Robert Sinclair, Koncernkontoret, koncernstab hälso- och sjukvård, robert.sinclair@vgregion.se

Barnsjukvård
Ordförande: Lars Gelander, SU/Sahlgrenska, 416 85 Göteborg, lars.gelander@vgregion.se
Medicinsk rådgivare: Bill Hesselmar, Koncernkontoret, koncernavdelning data och analys, bill.hesselmar@vgregion.se
Koordinator: Nina Brandström, nina.brandstrom@vgregion.se

Barn- och ungdomspsykiatri
Ordförande: Lars Ahngnell, NU-sjukvården, 461 85 Trollhättan, lars.ahngnell@vgregion.se
Medicinsk rådgivare och koordinator: Stephan Ehlers, Koncernkontoret, koncernstab hälso- och sjukvård, stephan.ehlers@vgregion.se

Bild- och funktionsmedicin
Ordförande: Carl Backman, Kungälvs sjukhus, 442 83 Kungälv, carl.backman@vgregion.se
Medicinsk rådgivare och koordinator: Robert Sinclair, Koncernkontoret, koncernstab hälso- och sjukvård, robert.sinclair@vgregion.se

Dermatologi och venereologi
Ordförande: Alexandra Forssgren, Skaraborgs sjukhus, 541 85 Skövde, alexandra.forssgren@vgregion.se  
Koordinator: Maria Dahlström Roos, maria.dahlstrom.roos@vgregion.se

Diabetes
Ordförande: Stig Attvall, SU/Sahlgrenska, 413 45 Göteborg, stig.attvall@vgregion.se
Medicinsk rådgivare: Bill Hesselmar, Koncernkontoret, koncernavdelning data och analys, bill.hesselmar@vgregion.se
Koordinator: Anna Wallman, anna.wallman@vgregion.se

Geriatrik
Ordförande: Simina Gherman, SU/Sahlgrenska, 413 45 Göteborg, simina.gherman@vgregion.se
Koordinator: Jan Maesel, jan.maesel@vgregion.se

Hjärtsjukvård
Ordförande: Charlotta Ljungman, SU/Sahlgrenska, 413 45 Göteborg, charlotta.ljungman@vgregion.se
Medicinsk rådgivare: Maria Telemo Taube, Koncernkontoret, koncernavdelning data och analys, maria.taube@vgregion.se
Koordinator: Lena Gustafsson, lena.ma.gustafsson@vgregion.se

Infektion
Ordförande: Lars-Magnus Andersson, SU/Östra, 416 85 Göteborg, lars-magnus.andersson@vgregion.se
Medicinsk rådgivare och koordinator: Christina Åhrén, Koncernkontoret, koncernstab hälso- och sjukvård, christina.ahren@vgregion.se

Internmedicin
Ordförande: Per-Ove Stotzer, SU/Sahlgrenska, 413 45 Göteborg, per-ove.stotzer@vgregion.se
Medicinsk rådgivare: Maria Telemo Taube, Koncernkontoret, koncernavdelning data och analys, maria.taube@vgregion.se
Koordinator: Anna Wallman, anna.wallman@vgregion.se

Kirurgi inklusive plastik- och kärlkirurgi
Ordförande: Christina Svärd, SU/Östra, 416 85 Göteborg, christina.svard@vgregion.se
Medicinsk rådgivare och koordinator: Lars Rydberg, Skaraborgs sjukhus, lars.rydberg@vgregion.se

Kvinnosjukvård
Ordförande: Joy Ellis, Närhälsan, MHV-enheten, 411 19 Göteborg, joy.ellis@vgregion.se
Medicinsk rådgivare och koordinator: Robert Sinclair, Koncernkontoret, koncernstab hälso- och sjukvård, robert.sinclair@vgregion.se

Käkkirurgi
Ordförande: Christer Dahlin, NU-sjukvården, 461 85 Trollhättan samt Biomaterialvetenskap, GU, 405 30 Göteborg, christer.dahlin@vgregion.se
Medicinsk rådgivare: Ann-Marie Olhede, Koncernkontoret, koncernstab hälso- och sjukvård, ann-marie.olhede@vgregion.se
Koordinator: Lena Kronvall, lena.kronvall@vgregion.se

Laboratoriemedicin
Ordförande: Susann Skovbjerg, SU/Sahlgrenska, 413 45 Göteborg, susann.skovbjerg@vgregion.se
Medicinsk rådgivare och koordinator: Robert Sinclair, Koncernkontoret, koncernstab hälso- och sjukvård, robert.sinclair@vgregion.se

Neurosjukvård
Ordförande: Mikael Edsbagge, SU/Sahlgrenska, 413 45 Göteborg, mikael.edsbagge@vgregion.se
Medicinsk rådgivare: Robert Sinclair, Koncernkontoret, koncernstab hälso- och sjukvård, robert.sinclair@vgregion.se
Koordinator: Maria Dahlström Roos, maria.dahlstrom.roos@vgregion.se

Njursjukvård
Ordförande: Henrik Hadimeri, Skaraborgs sjukhus, 541 85 Skövde, henrik.hadimeri@vgregion.se
Koordinator: Anna Christiansson, anna.christiansson@vgregion.se

Odontologi
Ordförande: Susanne Mälsjö, Folktandvården Lindome, 437 30Lindome, susanne.malsjo@vgregion.se
Medicinsk rådgivare: Gabriel Edgardo Alfaro, Koncernkontoret, koncernstab hälso- och sjukvård, edgardo.alfaro@vgregion.se
Koordinator: Lena Kronvall, lena.kronvall@vgregion.se

Onkologi
Ordförande: Johanna Svensson, SU/Sahlgrenska, 413 45 Göteborg, johanna.b.svensson@vgregion.se
Medicinsk rådgivare: Thomas Björk Eriksson, Koncernkontoret, koncernstab hälso- och sjukvård, thomas.bjork-eriksson@vgregion.se
Koordinator: Anna Karevi Verdoes, anna.verdoes@vgregion.se

Ortopedi och handkirurgi
Ordförande: Arvin Yarollahi, NU-sjukvården, 461 85 Trollhättan, arvin.yarollahi@vgregion.se
Medicinsk rådgivare: Lars Rydberg, Skaraborgs sjukhus, lars.rydberg@vgregion.se
Koordinator: Wenche Jenssen, wenche.jenssen@vgregion.se

Prehospital vård
Ordförande: Mats Kihlgren, Koncernkontoret, koncernstab utförarstyrning och samordning, 416 68 Göteborg, mats.kihlgren@vgregion.se
Medicinsk rådgivare och koordinator: Robert Sinclair, Koncernkontoret, koncernstab hälso- och sjukvård, robert.sinclair@vgregion.se

Psykiatri
Ordförande: Bengt-Arne Andersson, Södra Älvsborgs sjukhus, 501 82 Borås, bengt-arne.andersson@vgregion.se
Medicinsk rådgivare och koordinator: Lise-Lotte Risö Bergerlind, Koncernkontoret, koncernstab hälso- och sjukvård, lise-lotte.risobergerlind@vgregion.se

Rehabiliteringsmedicin
Ordförande: Ann Sörbo, Södra Älvsborgs sjukhus, 501 82 Borås, ann.km.sorbo@vgregion.se
Koordinator: Jan Maesel, jan.maesel@vgregion.se

Reumatologi
Ordförande: Katarina Almehed, SU/Sahlgrenska, 413 45 Göteborg, katarina.almehed@vgregion.se
Medicinsk rådgivare: Maria Telemo Taube, Koncernkontoret, koncernavdelning data och analys, maria.taube@vgregion.se
Koordinator: Anna Lindhé, anna.lindhe@vgregion.se

Stroke
Ordförande: Lars Rosengren, SU/Sahlgrenska, 413 45 Göteborg, lars.rosengren@neuro.gu.se
Koordinator: Maria Dahlström Roos, maria.dahlstrom.roos@vgregion.se

Urologi
Ordförande: Jesper Swärd, NU-sjukvården, 451 80 Uddevalla, jesper.sward@vgregion.se
Medicinsk rådgivare och koordinator: Lars Rydberg, Skaraborgs sjukhus, lars.rydberg@vgregion.se

Ögonsjukvård
Ordförande: Rebecca Oscarsson, Skaraborgs sjukhus, 541 85 Skövde, rebecca.oscarsson@vgregion.se
Medicinsk rådgivare: Lars Rydberg, Skaraborgs sjukhus, lars.rydberg@vgregion.se
Koordinator: Maria Dahlström Roos, maria.dahlstrom.roos@vgregion.se

Öron-, näs- och halssjukvård
Ordförande: Radoslava Jönsson, SU/Sahlgrenska, 413 45 Göteborg, radoslava.jonsson@vgregion.se
Medicinsk rådgivare: Robert Sinclair, Koncernkontoret, koncernstab hälso- och sjukvård, robert.sinclair@vgregion.se
Koordinator: Wenche Jenssen, wenche.jenssen@vgregion.se

Hälso-och sjukvårdsdirektören samlar 4-5 gånger/år ordförandena i de regionala medicinska sektorsråden, politiker från hälso-och sjukvårdsstyrelsen, sjukhus- och primärvårdsdirektörer samt tjänstemän från Koncernkontoret med anknytning till sektorsråden.

Vid konferenserna behandlas aktuella teaman inom hälso-och sjukvårdsområdet, information från hälso-och sjukvårdsstyrelsen ordförande, övergripande strategiska frågor samt de uppdrag som lämnats till sektorsråden.

Ordförandekonferenser 2018
1 mars, Scandic Rubinen, Göteborg
31 maj, Elite Park Avenue, Göteborg

Mötesanteckningar

2018-05-31
2018-03-01
2017-10-26
2017-08-31
2017-05-11
2017-03-02

Nina Brandström

Handläggare, övergripande verksamhetsplanering
Telefonnummer