Regionuppdrag

Västra Götalandsregionen har under de senaste åren utvecklat ett arbetssätt för att ta hand om och implementera nya nationella riktlinjer från Socialstyrelsen i vården. Regionuppdrag beslutas av regionstyrelsen och de är ett sätt att skapa en tydlig gemensam inriktning på hälso-och sjukvården i regionen, främja vård på lika villkor samt ge vägledning för en kunskapsbaserad hälso- och sjukvård. Arbetssätt med regionuppdragen ska vara en integrerad del i Västra Götalandsregionens ledningssystem för hälso-och sjukvården. 

Regionuppdrag som håller på att arbetas fram

MS/Parkinson, kontaktperson Maria Dahlström Roos.

Beslutade regionuppdrag

Astma, KOL

Bröst-, tjock- och ändtarms- samt prostatacancer 

Diabetesvård

Hjärtsjukvård

Palliativ vård

Sjukdomsförebyggande metoder

Ätstörning 

Komplement till aktuellt regionuppdrag för vård vid depression- och ångestsyndrom  LÄNK (Dnr RS 797-2009) med förstämingssyndrom, tvångssyndrom och PTSD

Dokumentation

Checklista gemensamt mottagande av nationella riktlinjer

Arbetsprocess för hantering av nationella riktlinjer

Vårdprogram i samverkan VGK-VGR

Uppdragshandling

För varje regionuppdrag ska det finnas en uppdragshandling som är fastställd av hälso- och sjukvårdsdirektören.

Struktur för uppdragshandling för regionuppdrag om nationella riktlinjer

Konsekvensbeskrivning

När nya nationella riktlinjer redovisas i sin preliminära form ska en regional konsekvensbeskrivning utarbetas. Denna beskriver skillnaderna mellan de nya riktlinjerna och existerande vårdpraxis i regionen. Konsekvensbeskrivningen ska uppdateras när slutversionen av de nationella riktlinjerna redovisas.

Struktur för konsekvensbeskrivning

Regionuppdragens struktur och innehåll

Regionuppdragen innehåller sex delar, inledning, generellt uppdrag, särskilda åtgärder, stöd för implementering, kostnader samt genomförande och uppföljning.

  • I inledningen ingår bland annat en kort beskrivning av regionuppdraget, dess syfte och innehåll samt vilka regionuppdraget riktar sig till. En sammanfattning av den regionala konsekvensbeskrivningen görs
  • Generellt uppdrag ger en tydlig beskrivning av det generella uppdraget till utförare och beställare, till exempel att implementera de nya nationella riktlinjerna. 
  • Särskilda åtgärder beskriver de större förändringar av vårdpraxis som behöver genomföras. Här anges de delar av vården som behöver utvecklas och öka i omfattning liksom de delar som behöver minskas och utmönstras ur rutinsjukvården. Nya läkemedel, metoder och riktlinjer kopplas till ordnat införande om det finns behov av introduktionsfinansiering.
  • Stöd för implementering redovisar i förekommande fall de särskilda tidsbegränsade åtgärder som föreslås för att stödja implementeringen av de nya riktlinjerna.
  • Under kostnader och finansiering redovisas de samlade beräknade tillkommande kostnaderna för regionuppdraget och vem som föreslås finansiera vad, kort- och långsiktigt.
  • Genomförande och uppföljning beskriver de samlade uppdragen till beställare, utförare och regionkansli samt en tidplan för genomförandet. Uppföljningen anger hur mål och åtgärder i regionuppdraget kommer att följas upp.

Regionuppdragens struktur

Arbetsprocess

 

Anna Wallman

Handläggare, övergripande verksamhetsplanering
Telefonnummer