Kunskapsorganisation

Vården i Västra Götalandsregionen ska vara kunskapsbaserad. Det innebär att metoder och behandlingar ska baseras på god evidens, det vill säga stödjas av vetenskaplig forskning och utvärdering.

Kunskapsorganisation

Västra Götalandsregionens kunskapsorganisation består av sakkunniga inom vården i form av regionala programområden och processteam, Program- och prioriteringsrådet (PPR), Läkemedelskommittén och regionala medicinska terapigrupper för läkemedel. Berörda funktioner/personer i kunskapsorganisationen deltar cirka sex per år i regionala programområdesdagar för att få information om aktuella ärenden inom VGR.

 

Program och prioriteringsråd

Program- och prioriteringsrådet (PPR) granskar och förordar styrande dokument inom vården, bland annat regionala medicinska riktlinjer och regionuppdrag. PPR bereder ordnat införande, en återkommande process där nya läkemedel, metoder och kunskapsunderlag granskas. PPR ger efter granskningen förslag till hälso- och sjukvårdsdirektören och hälso- och sjukvårdsstyrelsen om introduktionsfinansiering vid ordnat införande.

Program och prioriteringsråd

Anders Carlqvist

Ledning, hälso- och sjukvård
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2019-04-18 09:26