Ledamöter i Läkemedelskommittén

Ordförande Jan Carlström jan.carlstrom@vgregion.se

Vice ordförande Peter Amundin peter.amundin@vgregion.se

Sekreterare Lena Gustafsson lena.ma.gustafsson@vgregion.se

Övriga ledamöter:

Kristina Bengtsson-Boström

Margareta Berzén

Maria Carlson-Brühl

Per Ola Enander

Anders Larsson

Emma Lindhardt

Björn Nilsson

Johan Sandelin

Ulrika Wall

Lars Öhrn

Senast uppdaterad: 2019-01-17 16:46