Ledamöter i Läkemedelskommittén

Ordförande Jan Carlström jan.carlstrom@vgregion.se

Vice ordförande Jan Kilhamn jan.kilhamn@vgregion.se

Sekreterare Lena Gustafsson lena.ma.gustafsson@vgregion.se

Övriga ledamöter:

Kristina Bengtsson-Boström

Margareta Berzén

Lars Klintberg

Magnus Kronvall

Anders Larsson

Emma Lindhardt

Björn Nilsson

Christer Printz

Johan Sandelin

Ulrika Wall

Malin Wallberg 

Lars Öhrn

Senast uppdaterad: 2018-03-05 09:00