Regionala medicinska terapigrupper

De regionala medicinska terapigrupperna arbetar på uppdrag av Läkemedelskommittén i Västra Götalandsregionen och är en del av den regionala kunskapsorganisationen. Terapigrupperna utgör expertgrupper inom sina respektive områden med mål att bidra till en säker, rationell och kostnadseffektiv läkemedelsanvändning.

Terapigruppernas hemsidor

Kontaktuppgifter till Terapigrupperna

Allergi – Andning – ÖNH Ordf Öl Monica Arvidsson monica.be.arvidsson@vgregion.se Sekr Apotekare Karin Nilsson karin.ab.nilsson@vgregion.se

Barn och ungdom Ordf Öl Niklas Segerdahl niklas.segerdahl@vgregion.se Sekr Apotekare Maria Norén maria.noren@vgregion.se

Blod Ordf Vakant Sekr Apotekare Sara Sjöberg sara.a.sjoberg@vgregion.se

Diabetes Ordf Öl Stig Attvall stig.attvall@vgregion.se Sekr Apotekare Lina Bladh lina.bladh@vgregion.se

Endokrinologi Ordf Öl Anna Nilsson anna.g.nilsson@vgregion.se Sekr Apotekare Maria Norén maria.noren@vgregion.se

Fysisk aktivitet Ordf Öl Mats Börjesson mats.borjesson@vgregion.se Sekr Apotekare Anna-Lena Waldestål anna.l.olsson@vgregion.se

Gynekologi Ordf Öl Elisabeth Stadberg elisabeth.stadberg@vgregion.se Sekr Apotekare Georg Dolk georg.dolk@vgregion.se

Hjärta - Kärl Ordf Öl Karin Manhem karin.manhem@vgregion.se Sekr Apotekare Lena Gustafsson lena.ma.gustafsson@vgregion.se

Hud Ordf Dl Eva Angesjö eva.angesjo@ptj.se Sekr Apotekare Ellen Isaksson ellen.i.isaksson@vgregion.se 

Infektion Ordf Öl Gunnar Jacobsson gunnar.jacobsson@vgregion.se Sekr Apotekare Ulrika Eriksson Krebs ulrika.eriksson.krebs@vgregion.se 

Mage - Tarm Ordf Öl Antal Bajor antal.bajor@vgregion.se Sekr Apotekare Susanne Mirshahi susanne.mirshahi@vgregion.se

Neurologi Ordf Dl Mats Elm mats.elm@vgregion.se Sekr Apotekare Lena Stroud lena.stroud@vgregion.se

Onkologi Ordf Öl Andreas Hallqvist andreas.hallqvist@vgregion.se Sekr Apotekare Anna Stoopendahl anna.stoopendahl@vgregion.se

Osteoporos Ordf Ul Kristian Axelsson kristian.axelsson@vgregion.se Sekr Apotekare Maria Norén maria.noren@vgregion.se

Psykiatri Ordf Öl Ingrid Lindstedt ingrid.m.lindstedt@vgregion.se Sekr Apotekare Georg Dolk georg.dolk@vgregion.se

Reumatologi Ordf Spec.läk Ulf Lindström ulf.lindstrom@vgregion.se Sekr Apotekare Anna Lindhé anna.lindhe@vgregion.se

Smärta Ordf Öl Anders Mellén anders.mellen@vgregion.se Sekr Apotekare Sofia Blom sofia.blom@vgregion.se

Tandvård Ordf Tandläkare Lena Rignell lena.rignell@vgregion.se Sekr Apotekare Susanne Mirshahi susanne.mirshahi@vgregion.se

Urologi Ordf Spec.läk Henrik Larsson henrik.l.larsson@vgregion.se Sekr Apotekare Anna Stoopendahl anna.stoopendahl@vgregion.se

Vaccin Ordf Ssk Ulrica Sand-Höglund ulrica.sand-hoglund@vgregion.se Sekr Apotekare Emma Lindhardt emma.lindhardt@vgregion.se 

Vätskor och nutrition Ordf Öl Lars Öhrn lars.ohrn@vgregion.se Sekr Apotekare Anna Stoopendahl anna.stoopendahl@vgregion.se

Äldre och läkemedel Ordf Öl Christina Sjöberg christina.a.sjoberg@vgregion.se Sekr Apotekare Tobias Karlsson tobias.m.karlsson@vgregion.se

Ögon Ordf Öl Rebecca Oscarsson rebecca.oscarsson@vgregion.se Sekr Apotekare Reza Asadian reza.asadian_falahieh@vgregion.se

Senast uppdaterad: 2018-03-05 09:00