Ordnat införande

Nya medicinska metoder och läkemedel utvecklas i snabb takt. Det är i grunden någonting positivt eftersom det innebär att fler sjukdomar kan behandlas mer framgångsrikt. Den strukturerade process som avgör vilka nya läkemedel och metoder som ska införas i sjukvården, kallar vi i Västra Götalandsregionen för "ordnat införande".

Att prioritera det som ger mest nytta för patienterna

Alla nya läkemedel och behandlingsmetoder ökar inte nyttan för patienterna, eller gör det bara marginellt jämfört med de behandlingar som ges idag.

Hälso- och sjukvårdens begränsade resurser ska i första hand användas till metoder och läkemedel som skapar verklig patientnytta genom ökad överlevnad och förbättrad hälsorelaterad livskvalitet. Därför behöver nya läkemedel och metoder granskas. Besluten gäller inom hela Västra Götalandsregionen och processen genomförs i tre etapper per år.

Ytterligare information för vårdgivare inom Västra Götalandsregionen finns på intranätet: Ordnat införande på intranätet 

Aktuellt Ordnat införande

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutade om ordnat införande av nya läkemedel, metoder och kunskapsunderlag etapp 2 den 12 juni.

Beslut och beslutsunderlag

15 augusti: Stoppdatum för nominering av nya läkemedel, metoder och kunskapsunderlag till etapp 3.
7 nov: Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutar om ordnat införande av nya läkemedel, metoder och kunskapsunderlag etapp 3.

Anna Wallman

Telefonnummer

Anna Lindhé

Apotekare
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2018-02-05 16:58