Beslut ordnat införande

På denna sida kan du hitta beslut och beslutshandlingar från genomförda etapper av ordnat införande från och med 2014.

2018

Ordnat införande av nya läkemedel, metoder och riktlinjer 2018, etapp 3 (Beslut 2018-12-18)

Beslut HSS § 368, 2018

Beslutsunderlag (tjänsteutlåtande)

Beredningsgruppens analys läkemedel

Ordnat införande av nya läkemedel, metoder och riktlinjer 2018, etapp 2 (Tilläggsbeslut 2018-06-26)

Beslut HSS § 230, 2018

Beslutsunderlag (tjänsteutlåtande)

Ordnat införande av nya läkemedel, metoder och riktlinjer 2018, etapp 2 (Beslut 2018-06-12)

Beslut HSS § 195, 2018

Beslutsunderlag (tjänsteutlåtande)

Beredningsgruppens analys läkemedel

Ordnat införande av nya läkemedel, metoder och riktlinjer 2018, etapp 1 (Beslut 2018-02-28)

Beslut HSS § 47, 2018

Beslutsunderlag (tjänsteutlåtande)

Beredningsgruppens analys läkemedel

2017

Ordnat införande av nya läkemedel, metoder och riktlinjer 2017, etapp 2 (Beslut 2017-09-27)

Beslut HSS § 243, 2017

Beslutsunderlag (tjänsteutlåtande)

Beredningsgruppens analys läkemedel

Ordnat införande av nya läkemedel, metoder och riktlinjer 2017, etapp 1 (Beslut 2017-02-22)

Beslut HSS § 28, 2017

Beslutsunderlag (tjänsteutlåtande)

Beredningsgruppens analys läkemedel

2016

Ordnat införande av nya läkemedel, metoder och riktlinjer 2016, etapp 2 (Beslut 2016-09-28)

Beslut HSS § 136, 2016

Beslutsunderlag (tjänsteutlåtande)

Beredningsgruppens analys läkemedel

Ordnat införande av nya läkemedel, metoder och riktlinjer 2015, etapp 2/2016, etapp1 (Beslut 2016-03-02)

Beslut HSS § 22, 2016 med beslutsunderlag (tjänsteutlåtande)

Beredningsgruppens analys läkemedel

2015

Ordnat införande av nya läkemedel, metoder och riktlinjer 2015, etapp 2
Se beslut 2016, etapp 1

Ordnat införande av nya läkemedel, metoder och riktlinjer 2015, etapp 1
(2015-06-17)

Beslut HSS § 108, 2015 med beslutsunderlag (tjänsteutlåtande)

Konsekvensbeskrivning Lynparza

Beredningsgruppens analys läkemedel

2014

Ordnat införande av nya läkemedel, metoder och riktlinjer 2014, etapp 2 (2014-12-17)

Beslut HSU § 191, 2014 med beslutsunderlag (tjänsteutlåtande)

Beredningsgruppens analys läkemedel

Beredningsgruppens analys metoder

Beredningsgruppens analys kunskapsunderlag

Ordnat införande av nya läkemedel mot hepatit C (2014-12-09) Separat beslut

Ordnat införande av nya läkemedel, metoder och riktlinjer 2014, etapp 1 (2014-08-26)

Beslut RS § 515 2014 med beslutsunderlag

Beslutsunderlag Lemtrada (bilaga 1)

Beredningsgruppens förslag läkemedel (bilaga 2)

Beredningsgruppens förslag metoder (bilaga 3)

Introduktion kunskapsunderlag (bilaga 4)

Senast uppdaterad: 2018-03-07 12:53