Nominering regionala processteam

RPO endokrina sjukdomar har nominerat

  • Diabetes 
  • Endokrinkirurgi

till regionala processteam.

Besked om beslut kommer efter 31 januari.

Senast uppdaterad: 2019-01-04 16:06