Hjärt- och kärlsjukdomar

Martin Risenfors

Ordförande RPO Hjärt- och kärlsjukdomar
Telefonnummer

Sverker Andersson

Koordinator RPO Hjärt- och kärlsjukdomar
Telefonnummer

Regionalt processteam hjärtsvikt

Ordförande

Charlotta Ljungman, SU

charlotta.ljungman@vgregion.se

Koordinator

Erika Levinsson, SU

erika.levinsson@vgregion.se

Deltagare

Eva Backås, patientföreträdare

Michael Fu, SU

Svenja Glogner, NÄL

Tanja Zotova, NÄL

Jana Bjarby, SkaS

Kristina Bengtsson Boström, Närhälsan

Marcus Lycksell, SÄS

Maria Borland, Närhälsan

Katarina Eckert, Närhälsan

Nedim Selimovic, Sjukhusen i väster

Henrik von Sydow, Wästerläkarna

Senast uppdaterad: 2019-02-22 09:08