Lung- och allergisjukdomar

Anders Ullman

Ordförande RPO Lung- och allergisjukdomar
Telefonnummer

Kerstin Hinz

Koordinator RPO lung- och allergisjukdomar
Telefonnummer

Regionalt processteam KOL

Ordförande

Anders Ullman

anders.ullman@vgregion.se

Folke Nilsson

folke.nilsson@vgregion.se

Koordinator

Solbrith Wachsmann

solbrith.wachsmann@vgregion.se

Deltagare

Agneta Ronstad, arbetsterapeut

Anne-Marie Grönberg, dietist

Doris Söderman, MAS

Filip Bergdahl, logistiker

Jan-Erik Varildengen, överläkare

Josefine Lingvall, sjuksköterska

Margareta Lundin, kurator

Monica Arvidsson, sektionschef

 

Nyhetsbrev

Nyhetsbrev 1 KOL-teamet

Senast uppdaterad: 2019-02-22 13:45