Informationsmaterial och länkar

System för kunskapsstyrning

Grundpresentation (att använda på exempelvis APT)

PowerPoint-film

Kvalitetsregister och verksamhetsanalys

Registercentrum

Regional vårdanalys

SKL

Landsting och regioners system för kunskapsstyrning

Senast uppdaterad: 2019-01-16 12:42