Kontaktuppgifter

RESAK, regional samordningsgrupp för kunskapsstyrning, ansvarar för att koordinera och administrera det regionala arbetet med kunskapsstyrning. Gruppens deltagare kommer från olika avdelningar på Koncernkontoret.

Kontakt RESAK

Vid frågor, mejla funktionsbrevlådan på följande adress:

koncernkontoret.kunskapsstyrning@vgregion.se

Om ni söker en speciell person, använd kontaktuppgifter nedan.

Anders Carlqvist

Ledningsroll
Telefonnummer

Lars Rex

Uppdragstagare
Telefonnummer

Wenche Jenssen

Metodexpert
Telefonnummer

Peder Welin

Metodexpert
Telefonnummer

Magnus Kronvall

Nationell representant metodstöd
Telefonnummer

Cecilia Berg Backström

Administrativt stöd och kommunikationsstöd
Telefonnummer

Lena Bernander

Administrativ koordinator
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2019-01-25 09:53