Kontaktuppgifter RESAK

RESAK, regional samordningsgrupp för kunskapsstyrning, ansvarar för att koordinera och administrera det regionala arbetet med kunskapsstyrning. Gruppens deltagare kommer från olika avdelningar på Koncernkontoret.

Kontakt RESAK

Vid frågor, maila funktionsbrevlådan på följande adress:

koncernkontoret.kunskapsstyrning@vgregion.se

Om ni söker en speciell person, använd kontaktuppgifter nedan.

Anders Carlqvist

Ledningsroll
Telefonnummer

Tomas Bremholm

Uppdragstagare
Telefonnummer

Lars Rex

Uppdragstagare
Telefonnummer

Marie Gustafsson

Representant för AKUA (Avdelning kvalitet, uppdrag och avtal)
Telefonnummer

Wenche Jenssen

Metodexpert
Telefonnummer

Peder Welin

Metodexpert
Telefonnummer

Mia Isacson

Metodexpert
Telefonnummer

Cecilia Berg Backström

Administrativt stöd och kommunikationsstöd
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2018-10-23 10:09