Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Aktuellt kunskapsstyrning

Fler nyheter

 • Det regionala processteamet sekundärprevention vid kranskärlssjukdom startade för ungefär ett år sedan, november 2019. Ordförande Annica Ravn-Fischer och koordinator Maria Bäck berättar om teamets arbete.

 • I september höll regionalt processteam epilepsi smärta sitt första möte. Teamet är en del av det regionala systemet för kunskapsstyrning och ingår i regionalt programområde nervsystemets sjukdomar.

 • Ledamöter, ordförande och värdskap för programområdet utsågs vid styrgruppen för Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvårds senaste möte den 25 september. Värdskapet kommer att ligga i Västra sjukvårdsregionen.

 • Arbetet med införandet av de personcentrerade och sammanhållna vårdförloppen stroke och TIA, höftledsartros primärvård och reumatoid artrit startade i slutet av september med en regional kickoff 24 september.

 • Tre nya personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp har nu godkänts av styrgruppen för nationellt system för kunskapsstyrning Hälso- och sjukvård (SKS). Därefter är det regionerna som beslutar om hur införandet ska gå till. Vårdförloppen är: kritisk benischemi, KOL och schizofreni förstagångsinsjuknade.

 • I september höll regionalt processteam orofacial smärta sitt första möte. Teamet är en del av det regionala systemet för kunskapsstyrning och ingår i regionalt programområde tandvård.

 • I september höll regionalt processteam ögon lins sitt första möte. Teamet är en del av det regionala systemet för kunskapsstyrning och ingår i regionalt programområde ögonsjukdomar.

 • Den 16 september går tre nya personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp ut på remiss. Det är kognitiv svikt vid demenssjukdom, hjärtsvikt och osteoporos – sekundärprevention efter fraktur.

 • Kommunerna i Västra sjukvårdsregionen har utsett Therese Lindh, Bollebygds kommun, som kommunal representant till den nationella arbetsgruppen (NAG) matallergi. Arbetet är en del i svensk hälso- och sjukvårds gemensamma system för att leverera en mer kunskapsbaserad, jämlik och resurseffektiv vård.

 • I slutet av augusti höll regionalt processteam ohälsosam viktutveckling hos barn sitt första möte. Teamet är en del av det regionala systemet för kunskapsstyrning och ingår i regionalt programområde barn och ungas hälsa.

 • I slutet av augusti höll regionalt processteam ögon barn sitt första möte. Teamet är en del av det regionala systemet för kunskapsstyrning och ingår i regionalt programområde ögonsjukdomar.

 • Arbetet med att skapa framtidens vårdinformationsmiljö är i full gång. Ett av områdena där man kommit långt är mödravård/obstetrik. Den stora utmaningen är att välja ut exakt vilken information som systemet ska fyllas med. "Det här handlar inte bara om att samla patientinformationen på ett ställe", säger Liselotte Bergqvist som är processledare för området mödravård/obstetrik. "Idag skriver vi mest in vad vi har gjort men i framtiden kommer systemet planera vad som ska göras och checka av att det blir gjort. Vår stora utmaning är att välja ut vad som ska in i det systemet."

 • 1 juni lanserades den nya webbplatsen för det nationella arbetet med kunskapsstyrning. Plattformen är tänkt att fungera som en yta där nationella programområden, nationella arbetsgrupper och nationella samverkansgrupper kan berätta om sitt arbete.

 • Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp godkända för införande

 • Vården ska bli mer jämlik i regionen och resten av landet med hjälp av personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp. De första sju är nu ute på remiss. Det har väckt två stora frågor: hur hanteras multisjuka patienter som finns i flera vårdförlopp och hur påtaglig blir undanträngningseffekten?

 • Sjukvårdsregioner, patientföreningar och myndigheter samarbetar i den nystartade nationella arbetsgruppen (NAG) för matallergi och anafylaxi för att vården för personer med matallergi ska bli mer tillgänglig, kunskapsbaserad, jämlik, effektiv, säker och individanpassad. Gruppen hade sitt första möte 18 februari på Campus Nya Varvet i Göteborg. "Det är fantastiskt att denna arbetsgrupp nu har bildats", säger överläkare Caroline Nilsson som är gruppens ordförande.

 • Den 7 februari hade det regionala processteamet för psoriasis sitt första möte. Ordförande Amra Osmancevic var på gott humör över att äntligen få påbörja arbetet med att förbättra vården för psoriasispatienterna. "Jag är jätteglad! Jag har fantastiska medarbetare i teamet: både patienter och intresserade kollegor från hela regionen. Bättre kan det inte vara!"

 • Ett trettiotal personer från Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) som arbetar med hjärtsviktspatienter träffades på VGR Konferenscenter 13 november för en gemensam kickoff för förbättringsarbete runt hjärtsvikt.

 • ”Sekundärprevention är superhett!” Med de orden inledde ordförande Annica Ravn-Fischer sin presentation när processteamet för sekundärprevention vid kranskärlssjukdom hade sitt första möte den 6 november i Göteborg.

 • "Nulägesrapport 2019" är en sammanställning av de aktiviteter som har genomförts i 2018 års överenskommelse mellan staten och SKL om stöd till Nationella Kvalitetsregister (NKR). Ett av resultaten visar på ökat antal patient- och brukarrepresentanter i styrgruppen för kvalitetsregister.

 • Regionalt processteam diabetes, tidigare Regionala diabetesrådet, samlades för ett nystartsmöte 23 oktober i Göteborg. Det förebyggande arbetet har stor betydelse för patientgruppen och var ett av områdena som Katarina Eeg-Olofsson, ordförande i teamet, lyfte under dagen. "Det är en utmaning för sjukvården att satsa på prevention istället för det som är livsfarligt här och nu."

 • Deltagare från hela Sverige samlades på Campus Nya Varvet i Göteborg 14-15 oktober när nationellt programområde mag- och tarmsjukdomar startade sina första arbetsgrupper: NAG levercirrhos och NAG IBD (inflammatorisk tarmsjukdom).

 • Regionalt processteam medicinsk retina samlades för sitt första möte den 19 september på Nya Regionens Hus i Göteborg. Under dagen enades teamet om att initialt koncentrera sitt arbete på patienter med allvarlig diabetesretinopati, då väntetiderna för denna patientgrupp för att komma på kontroll är väldigt långa.

Senast uppdaterad: 2019-06-12 10:09