Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Aktuellt kunskapsstyrning

Fler nyheter

Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp godkända för införande

Vården ska bli mer jämlik i regionen och resten av landet med hjälp av personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp. De första sju är nu ute på remiss. Det har väckt två stora frågor: hur hanteras multisjuka patienter som finns i flera vårdförlopp och hur påtaglig blir undanträngningseffekten?

Sjukvårdsregioner, patientföreningar och myndigheter samarbetar i den nystartade nationella arbetsgruppen (NAG) för matallergi och anafylaxi för att vården för personer med matallergi ska bli mer tillgänglig, kunskapsbaserad, jämlik, effektiv, säker och individanpassad. Gruppen hade sitt första möte 18 februari på Campus Nya Varvet i Göteborg. "Det är fantastiskt att denna arbetsgrupp nu har bildats", säger överläkare Caroline Nilsson som är gruppens ordförande.

Den 7 februari hade det regionala processteamet för psoriasis sitt första möte. Ordförande Amra Osmancevic var på gott humör över att äntligen få påbörja arbetet med att förbättra vården för psoriasispatienterna. "Jag är jätteglad! Jag har fantastiska medarbetare i teamet: både patienter och intresserade kollegor från hela regionen. Bättre kan det inte vara!"

Ett trettiotal personer från Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) som arbetar med hjärtsviktspatienter träffades på VGR Konferenscenter 13 november för en gemensam kickoff för förbättringsarbete runt hjärtsvikt.

”Sekundärprevention är superhett!” Med de orden inledde ordförande Annica Ravn-Fischer sin presentation när processteamet för sekundärprevention vid kranskärlssjukdom hade sitt första möte den 6 november i Göteborg.

"Nulägesrapport 2019" är en sammanställning av de aktiviteter som har genomförts i 2018 års överenskommelse mellan staten och SKL om stöd till Nationella Kvalitetsregister (NKR). Ett av resultaten visar på ökat antal patient- och brukarrepresentanter i styrgruppen för kvalitetsregister.

Regionalt processteam diabetes, tidigare Regionala diabetesrådet, samlades för ett nystartsmöte 23 oktober i Göteborg. Det förebyggande arbetet har stor betydelse för patientgruppen och var ett av områdena som Katarina Eeg-Olofsson, ordförande i teamet, lyfte under dagen. "Det är en utmaning för sjukvården att satsa på prevention istället för det som är livsfarligt här och nu."

Deltagare från hela Sverige samlades på Campus Nya Varvet i Göteborg 14-15 oktober när nationellt programområde mag- och tarmsjukdomar startade sina första arbetsgrupper: NAG levercirrhos och NAG IBD (inflammatorisk tarmsjukdom).

Regionalt processteam medicinsk retina samlades för sitt första möte den 19 september på Nya Regionens Hus i Göteborg. Under dagen enades teamet om att initialt koncentrera sitt arbete på patienter med allvarlig diabetesretinopati, då väntetiderna för denna patientgrupp för att komma på kontroll är väldigt långa.

Regionalt processteam glaukom hade uppstartsmöte 18 september på Nya Regionens Hus i Göteborg. Uppstarten blev ett slags nystart för teamet som arbetat tillsammans under två års tid men nu fått medlemstillskott från både patientförening och optikerföretag. Det förarbete som gjorts har bland annat resulterat i en regional rutin som sjukhusen enats om att följa.

Uppstart av SVF planeras påbörjas i flera omgångar, varav den första startar i september 2019. Inledningsvis handlar det om tio områden och dessa SVF ska implementeras med start 2020.

”Äntligen” var känslan hos flera teammedlemmar när det regionala processteamet smärta hade uppstartsmöte på Campus Nya Varvet 10-11 juni. Flera utredningar har gjorts runt smärtvården i regionen de senaste åren men utan att ge något konkret avtryck i vården och förhoppningarna på teamets arbete är därför stora.

Regionalt processteam höftfraktur var näst i tur att dra igång sitt arbete i det nya systemet för kunskapsstyrning. Under uppstarten på Campus Nya Varvet 23-24 maj lärde teamet känna varandra, delade erfarenheter från höftfrakturvården och påbörjade resan att gemensamt skapa en bättre höftfrakturprocess i regionen.

Syftet med överenskommelsen är att öka jämlikheten, effektiviteten och kvaliteten i vården. Det sker bland annat genom att förstärka Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård i vilket de nya standardiserade vårdförloppen blir en del av arbetet.

En läkare kan tänka att hen är expert på min kropp men det är bara jag själv som vet hur ont det gör, säger Mikaela Persson, deltagare i det regionala processteamet med egen erfarenhet av endometrios.

Deltagarna i det regionala processteamet för lunginflammation träffades för första gången på uppstartsmöte på Campus Nya Varvet 20-21 februari. Syftet med det stundande arbetet är ytterst att förbättra vården för patienter med lunginflammation och att underlätta för vårdpersonalen att arbeta mer standardiserat.

”Äntligen verkstad”, ”förmedla patientperspektivet”, ”inte förstöra det vi redan byggt upp” och ”förbättra vårdövergångarna”, var några av de förväntningar som lyftes av deltagarna när det regionala processteamet för hjärtsvikt hade uppstartsmöte 16-17 januari på Campus Nya Varvet.

Senast uppdaterad: 2019-06-12 10:09