Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Nystart regionalt processteam diabetes

Bakre raden från vänster: Andreas Ejdesjö, Eva Ekerstad, Margareta Hellgren, Linda Sunnerdahl, Kent Olaisson, Victoria Carter, My Huotarinen. Främre raden: Lise-Lotte Möller, Nina Brandström (RPO endokrina sjukdomar), Jennie Magnusson, Harriet Axelsson, Katarina Eeg-Olofsson. Saknas på bilden gör: Jessica Havsmon, Rebecka Enander, Maud Joelsson och Peter Fors

Regionalt processteam diabetes, tidigare Regionala diabetesrådet, samlades för ett nystartsmöte 23 oktober i Göteborg. Det förebyggande arbetet har stor betydelse för patientgruppen och var ett av områdena som Katarina Eeg-Olofsson, ordförande i teamet, lyfte under dagen. "Det är en utmaning för sjukvården att satsa på prevention istället för det som är livsfarligt här och nu."

I Västra Götalandsregionen lever cirka 90 000 personer med någon form av diabetes. 85-90% av dessa har diabetes typ 2, en sjukdom med tydlig koppling till ålder, ärftlighet och levnadsvanor.

- De insatser som görs tidigt spelar stor roll för hur det går sedan. En patient kan leva länge med ett HbA1c-värde på 80, utan att vara akut jättedålig, men risken för komplikationer blir mycket större efter 10-15 år, säger Katarina Eeg-Olofsson.

Olika problematik för yngre och äldre

De vanligaste komplikationerna är problem med fötter och ögon vilket utgör en källa till oro för många patienter. Teamet planerar därför nära samarbete med andra processteam, exempelvis medicinsk retina inom programområde ögonsjukdomar, för att med gemensamma krafter hitta optimala lösningar för den gemensamma patientgruppen.

För yngre patienter handlar oron och funderingarna om helt andra saker. My Huotarinen, patientrepresentant från Ung Diabetes som är en del av Svenska Diabetesförbundet för personer mellan 15-30 år, ger exempel:

- För ungdomar handlar frågorna om sex, alkohol, droger, vänner och hur det är att vara sjuk när kompisarna inte är det. Komplikationer är så långt bort för de flesta.

God tillgång till data

Det nationella diabetesregistret (NDR) har varit en framgångsfaktor för teamets arbete. Registret har en hög täckningsgrad och ger möjlighet att se data ända ner på enhetsnivå. Gruppen är enig om att det inte handlar om att skuldbelägga de som presterar ”dåligt” utan att lära av de som är bra. Flera lyfter också vikten av att verkligen analysera den data som finns och genom strukturen för kunskapsstyrning finns nu ett tydligare regionalt stöd att få i detta. Koordinator Victoria Carter hoppas också att den regionala strukturen kan hjälpa teamet att bättre nå ut med sin kunskap.

- Vi har en väldigt stor patientgrupp och implementeringen har alltid varit svår. Vi vet vad vi vill, i stor utsträckning, men hur får vi alla att jobba på samma sätt?

Diabetessköterska A och O

Kent Olaisson, patientrepresentant och ordförande i Diabetesföreningen Västra Götaland, ser sig själv som lyckligt lottad och önskar att alla kunde få samma vård och uppleva samma kontinuitet som han själv.

- De flesta av våra medlemmar får aldrig träffa samma läkare utan behöver dra sin historia varje gång de kommer till vården.  Och att ha en diabetessköterska på vårdcentralen är A och O.

My Huotarinen håller med:

- Utan min diabetessköterska vet jag inte vad jag hade gjort – hon har varit en jättetrygghet!

Regionalt processteam diabetes ingår i regionalt programområde endokrina sjukdomar och är en del av systemet för kunskapsstyrning. Katarina Eeg-Olofsson är ordförande för teamet och Victoria Carter är koordinator. Gudmundur Johannsson är ordförande för det regionala programområdet och Nina Brandström är koordinator. Tillsammans ansvarade de för dagen.

Text och foto: Cecilia Berg Backström

Senast uppdaterad: 2019-10-24 11:09