Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

RPT psoriasis - nedslag i arbetet

Publicerad:

Det regionala processteamet psoriasis startade för knappt ett år sedan, februari 2020. Koordinator Karin Olsson berättar om teamets arbete.

- Vi har haft fyra möten under våren och tre under hösten. De senaste i digital form, vilket har fungerat okej även om det inte blir samma dynamik som när en ses fysiskt. Vi har ett bra team med representanter (hudläkare och sjuksköterskor) från i princip alla sjukhus i regionen, reumatologen, primärvården, privata hudkliniker och så har vi ett par patientrepresentanter som är aktiva och intresserade. Det känns meningsfullt och positivt att ha den här formen av regionövergripande samarbete, och att kunna verka för en mer jämlik psoriasisvård i Västra Götalandsregionen. En utmaning har förstås varit pandemisituationen och att alla är ganska pressade på olika håll. Trots det har arbetet flutit på relativt bra.

- Vi har fått god hjälp av enheten för Data & Analys på Koncernkontoret på olika sätt, till exempel med statistik över förskrivna läkemedel i regionen till patientgruppen i förhållande till antal patienter som finns registrerade i PsoReg, för att förstå om det finns en diskrepans. Vi har även under hösten testat på att hålla psoriasisskolan - en patientutbildning som går varje termin à 6 ggr under 6 veckor – digitalt.

- Arbetet har förankrats med och använts inom lokala team, den nationella arbetsgruppen, det nationella programområdet, styrelsen för kvalitetsregistret PsoReg, Svenska Sällskapet för Dermatologi och Venereolog:s (SSDV) intressegrupp för psoriasis, patientförbundet et cetera.

Vilka prioriterade områden/förslag på förbättringar ser ni som viktigast att fokusera på framöver?

- Det övergripande målet är att arbeta för en god och jämlik vård i regionen, samt ökad följsamhet till de nationella riktlinjerna för psoriasisvård som kom 2019. Enligt en utvärdering av psoriasisvården utifrån de nationella riktlinjerna har ett antal brister identifierats i Västra Götalandsregionen. Med utgångspunkt i detta har arbetet i det regionala processteamet bland annat handlat om att ta fram rutiner och dokument tänkta att underlätta för oss att förbättra bristerna. Det handlar om:

  • Målsättning, utvärdering och adaptering av behandling (checklista inför insättning och uppföljning av systemläkemedel framtagen)
  • Rutin för uppföljning av kardiovaskulära riskfaktorer (remiss samt följebrev till primärvården framtaget)
  • Påverkan av livsstilsfaktorer (patientinformation och mer tillgänglig psoriasisutbildning framtagen, eventuell anvädning av Fysisk aktivitet på recept)
  • Registrering i kvalitetsregistret PsoReg (öka täckningsgraden från befintliga 60% till önskvärda 80%)

- I tillägg till detta är det viktigt att ha införandet av Framtidens vårdinformationsmiljö och Millennium i åtanke och vilken påverkan och möjligheter det kan komma att innebära för psoriasisvården. Vi funderar också på praktiska saker som hur privata vårdgivare ska kunna komma åt olika typer av dokument som kan vara av nytta, utöver rutiner, vilket ju är viktigt om det ska gå att arbeta så enhetligt som möjligt och om vi ska kunna underlätta för varandra. Ett första steg är att vi skickat ett brev till alla privata hudläkare med information om arbetet och ovan förbättringsområden och erbjudit dokumenten den vägen.

Vad har ni planerat inför 2021?

- Att arbeta vidare med att uppnå en hög registreringsgrad i PsoReg, digital variant av psoriasisskolan/patientutbildning, rutiner kring vaccination inför och under immunomodulerande behandling och användning av vårdplan i större utsträckning.

Publicerad: