Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Samarbete ska förbättra vården för personer med matallergi

""""
Från vänster: Caroline Nilsson, Mikaela Odemyr, Jenny van Odijk, Annika Wallin, Ylva Sjögren Bolin, Birgitta Lagercrantz, Carl-Erik Flodmark, Randi Sandhalla Niklasson, Ulla-Britt Andersson. Saknas gör: Åsa Neuman, Agnes Csuth, Freja Anckers

Sjukvårdsregioner, patientföreningar och myndigheter samarbetar i den nystartade nationella arbetsgruppen (NAG) för matallergi och anafylaxi för att vården för personer med matallergi ska bli mer tillgänglig, kunskapsbaserad, jämlik, effektiv, säker och individanpassad. Gruppen hade sitt första möte 18 februari på Campus Nya Varvet i Göteborg. "Det är fantastiskt att denna arbetsgrupp nu har bildats", säger överläkare Caroline Nilsson som är gruppens ordförande.

Allergi och annan överkänslighet mot mat är vanligt förekommande. Exempel på symtom är magont, kräkningar, eksem och/eller astma. Dessa symtom orsakas dock inte alltid av allergi mot mat och det behöver bli mer känt hur vården ska utreda misstänkt matallergi och tolka analysresultat.

Matallergi omfattar flera olika sjukdomar men det många ofta tänker på när de hör matallergi är den sortens allergi som kan leda till allvarliga allergiska reaktioner. Samtidigt finns det också de som enbart får milda reaktioner av det de är allergiska mot. Viss matallergi växer ofta bort, det gäller exempelvis allergi mot ägg och mjölk.

-        Genom uppföljning har vi möjlighet att friskförklara en stor andel av dessa personer med matallergi. Det vinner både individerna och samhället på, säger Caroline Nilsson.

Arbetsgruppen en del av systemet för kunskapsstyrning

Alla sex sjukvårdsregioner är representerade i den tvärprofessionella arbetsgruppen. Deltagarna från regionerna är barn- och vuxenallergologer, barn- och vuxensjuksköterskor/allergikonsulenter, dietister och allmänläkare, dessutom deltar företrädare från Astma och allergiförbundet, Unga allergiker, Socialstyrelsen och Livsmedelsverket. Gruppen ska kompletteras med ytterligare allmänläkare samt kommunrepresentant.

Västra Götalandsregionen är värd för det nationella programområdet (NPO) lung- och allergisjukdomar och NAG matallergi och anafylaxi är en av fyra arbetsgrupper inom detta programområde. Strukturen är en del av det gemensamma systemet för kunskapsstyrning som etableras i alla Sveriges regioner med stöd av Sveriges kommuner och regioner (SKR). Målet med arbetet är att bästa kunskap ska finnas tillgänglig och användas i varje patientmöte.