Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Systemet ska ge personalen mer tid med patienterna

Publicerad: Uppdaterad:
Porträttbilder på två kvinnor och en man
Serney Bööj, Liselotte Bergqvist och Lars Ladfors arbetar med designen av området mödravård och obstetrik i Millenium

Arbetet med att skapa framtidens vårdinformationsmiljö är i full gång. Ett av områdena där man kommit långt är mödravård/obstetrik. Den stora utmaningen är att välja ut exakt vilken information som systemet ska fyllas med. "Det här handlar inte bara om att samla patientinformationen på ett ställe", säger Liselotte Bergqvist som är processledare för området mödravård/obstetrik. "Idag skriver vi mest in vad vi har gjort men i framtiden kommer systemet planera vad som ska göras och checka av att det blir gjort. Vår stora utmaning är att välja ut vad som ska in i det systemet."

Västra Götalandsregionen är mitt uppe i en stor digitaliseringssatsning för att skapa framtidens vårdinformationsmiljö. En viktig pusselbit i arbetet är att lansera ett regiongemensamt journalsystem, och hösten 2018 valdes amerikanska företaget Cerner som leverantör. Just nu pågår arbetet med att designa arbetsflöden och funktioner och anpassa systemet Millennium så att det ska kunna användas i regionen.

 – Millennium handlar i grunden om två saker. Dels om att gagna medborgarna, och göra det lättillgängligt för dem att ta del av sin egen journal. Dels handlar det om att underlätta den administrativa bördan som ligger på alla medarbetare i vården idag. Det gör vi genom att skapa standardiserade och evidensbaserade vårdplaner som läggs in i systemet, säger Liselotte Bergqvist.

Standardisering genom kunskapsstyrning

De processer och arbetssätt som skapas i Millennium ska baseras på bästa tillgängliga kunskap. Därför stöttar personer från systemet för kunskapsstyrning olika områden i designarbetet. Serney Bööj, ordförande för regionalt programområde kvinnosjukdomar och förlossning, ser stora möjligheter med standardiseringen.

–  Vi kan i många fall göra lika, så att det blir på ”samma” sätt oavsett var i regionen man arbetar eller söker vård. Men alla aktörer har olika förutsättningar och då måste vi försöka ena oss. Det finns alltid möjligheter att göra individuella anpassningar, men grunden ska vara densamma. Jag måste säga att vi har kommit otroligt långt inom kvinnosjukvården både regionalt och nationellt. Vi har sedan tidigare ett stort samarbete och nätverk och det ser ungefär likadant ut i hela landet, vilket är en fördel som gör det här arbetet enklare.

Minskad dubbeldokumentation

En stor nytta med det gemensamma systemet är att dagens omfattande dubbeldokumentation försvinner. I Millennium kommer patientjournal, remisshantering och läkemedel att samlas på ett ställe.

– Som det är idag ägnar personalen mycket tid vid datorn, säger Liselotte Bergqvist. Med det här systemet behöver vi till exempel inte lägga in mätvärden utan när vi tar puls, blodtryck eller temperatur går det per automatik in i journalen. En spännande utmaning i det arbete vi gör nu är att få in alla patientflöden och vårdprocesser och att få med allt som är adekvat utan att det blir för mycket information. Vilka val ska vi göra? Vi vill att systemet ska ge personalen mer tid till patienterna.

Samarbete med Region Skåne

Millennium är ett amerikanskt system och i grunden framtaget för den amerikanska sjukvården, som inte fungerar exakt som den svenska. För att kunna anpassa systemet till Sverige på bästa sätt har arbetsgruppen tagit hjälp av bland annat Region Skåne.

 – Skåne har precis som vi köpt in Millennium och sitter med samma arbete, säger Lars Ladfors som är medicinsk rådgivare på Koncernkontoret och medlem i arbetsgruppen. Så vi hjälps åt för att tillsammans kunna komma fram till hur programmet ska fungera i praktiken och hur det ska bli lättarbetat. I dagsläget är det bara vi och Skåne som köpt in Millennium, resterande regioner har valt andra system. Tänk hur bra det hade kunnat bli om alla regioner använde samma system…

En framtida patientportal genom 1177

Framtidens vårdinformationsmiljö kommer att innebära stora förändringar för personalen. Men kanske kommer skillnaden att bli än mer märkbar för regionens patienter, då själva grunden i arbetet handlar om att göra vården mer personcentrerad.

– I Millennium ska det också utvecklas en patientportal som nås via 1177, säger Liselotte Bergqvist. Där ska patienterna själva kunna lägga till information och mycket av framtidens självmonitorering kommer ske den vägen. Just nu arbetar man med att lösa själva interaktionen mellan Millennium och 1177 så att det blir ett bra system för både patienter och personal.

Faktaruta

Delprojektet Standardisering och kliniskt innehåll inom Framtidens vårdinformationsmiljö ansvarar för design och konfiguration av Millennium. Under hösten 2020 görs en omfattande grunddesign av hela systemet. Arbetet är indelat i ett antal olika arbetsströmmar, varav mödravård/obstetrik är en.

Läs mer om Framtidens vårdinformationsmiljö:

www.vgregion.se/fvm (extern sida)

https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/vardskiftet/framtidens-vardinformationsmiljo/fragor-och-svar/ (FAQ om Millennium, extern sida)

https://insidan.vgregion.se/fvm (intern sida)

Representanter från systemet för kunskapsstyrning stöttar arbetet i de olika arbetsströmmarna för att säkra att processer och vårdflöden utgår från bästa tillgängliga kunskap.

Läs mer om systemet för kunskapsstyrning:

www.vgregion.se/kunskapsstyrning (extern sida)

Publicerad: